MónTerrassa
El ple municipal de juny de Terrassa té el Cap Can Roca com a tema estrella

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 30 de juny, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc a partir de les 9.30. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal (https://www.youtube.com/ajterrassa) i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal (95.2 FM).

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió del dia 27 de maig d’enguany (número 7/2022).
  ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 2. Aprovació de la subscripció d’un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, per a la promoció d’habitatges amb protecció
  oficial al municipi.
 3. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL.
 4. Aprovació inicial de l’ordenança d’ús públic de l’Anella Verda.
 5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a ampliar l’inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa.
  ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 6. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2023 els dies 6 d’abril (Dijous Sant) i 3 de juliol (Dilluns de Festa Major)
 1. Aprovació de la modificació de plantilla de l’Ajuntament de Terrassa.
 2. Aprovació de la valoració de llocs de treball, relació de llocs de treball, estructura de retribucions i regulació del règim de transitorietat per l’Ajuntament de Terrassa i les societats en conveni únic. (Fem Ajuntament)
 3. Aprovació de l’expedient número 9 de transferència de Crèdit al Pressupost Municipal per 2022, per import de 379.879,33 €.
 4. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals: 3.29, reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis del Museu de Terrassa i la utilització extraordinària d’espais a la Casa Museu Alegre de Sagrera, 3.15, reguladora de la Taxa pels serveis prestats al Centre d’atenció d’animals domèstics de companyia de Terrassa i 3.34, reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 5. Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal 3.25 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en els centres docents de titularitat municipal.
  ÀREA DE DRETS SOCIALS
 6. Aprovació del conveni de col•laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Ajuntament de Terrassa per a la gestió del Servei Tècnic del Punt de Trobada del Partit Judicial de Terrassa.
 7. Desestimació del recurs de reposició contra l’acord dictat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa en data 6 de maig de 2022 per incompliment de la normativa d’animals potencialment perillosos.
  ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
 8. Aprovació de la baixa de l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la Associació de parcs científics i tecnològics d’Espanya (APTE).
  COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA
 9. Resolució de l’expedient sancionador per vulneració lleu de la pauta de conducta establerta al Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
 1. Incoació expedient sancionador per possible vulneració del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
  JUNTA DE PORTAVEUS
 2. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.
 3. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.
  PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 4. Proposta presentada pel Comitè d’Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, en relació amb la posada en marxa i gestió del CAP Can Roca per part del Consorci Sanitari de Terrassa.
 5. Proposta presentada pel Comitè per la Millora de la Neteja i la gestió dels Residus de Terrassa, en relació amb el canvi del sistema de recollida de voluminosos a Terrassa.
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 6. Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa a l’atorgament de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGD’S i entitats solidàries de Terrassa en la convocatòria del 2022.
 7. Presentada per Alcaldia-Presidència proposant la concessió de la Medalla d’Honor de la ciutat de Terrassa a la senyora Teresa Jordà Vitó.
 8. Presentada per Alcaldia-Presidència proposant la concessió de la Medalla d’Honor de la ciutat de Terrassa al senyor Antoni Sazatornil i Ribas «Saza»
 9. Proposta presentada pel Grup municipal de JxT per demanar més inversions a Catalunya i la seva execució.
 10. Proposta presentada pel Grup municipal del PSC per reobrir les aules d’estudi a la BCT durant les èpoques d’examen.
 11. Proposta presentada pel Grup municipal del PSC per la rebaixa del 50% del preu dels abonaments del transport públic.
 1. Proposta presentada pel Grup municipal de JxT per impulsar el pacte nacional per la llengua.
 2. Proposta presentada pels Grups municipals de Ciutadans i del PSC per defensar un model transitori de gestió del nou cap de Can Roca.
 3. Proposta presentada pels Grups municipals de Ciutadans, del PSC i de TxT per enllestir el projecte de la Ronda Nord fins a Sabadell.

PROPOSTES URGENTS.

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL.

Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 5.137 al 6.566/2022, dictats per l’alcalde-president i regidors i regidores delegats.

Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Comentaris

 1. Icona del comentari de: Cristina a juny 29, 2022 | 16:46
  Cristina juny 29, 2022 | 16:46
  A quin punt es tracta el tema estrella CAP CAN ROCA??
  • Icona del comentari de: Lluïsa Tarrida a juny 29, 2022 | 17:24
   Lluïsa Tarrida juny 29, 2022 | 17:24
   Al número 19. Dins de Participació Ciutadana.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa