MónTerrassa
Un ple de febrer carregat de mocions i intervencions ciutadanes

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 25 de febrer, a les 9.30 h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions dels dies 19 de novembre i 22 de desembre del 2021 (números 14 i 16/2021, respectivament).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Modificació de la Disposició Transitòria segona de l’Ordenança de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Nomenament del representant del personal en el Consell d’Administració de l’entitat Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL.

Aprovació definitiva de la modificació parcial del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa.

Aprovació definitiva del Pla Estratègic del Vehicle Elèctric de Terrassa 2022-2025 (PEVE).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa per a l’exercici 2022.

Aprovar la modificació del plantejament de les inversions plurianuals.

Aixecar la declaració de no disponibilitat de crèdits de la relació de conceptes pressupostaris i imports detallats als annexos de la Memòria del present expedient, números 1 i 2, per uns imports de 2.760.000 € i de 3.456.000 €, respectivament.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

Modificació de les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions per al suport a projectes culturals vinculats als àmbits de les arts i del pensament “Terrassa Crea”.

ÀREA DE CICLES DE LA VIDA

Aprovació del Pla local per a un Envelliment Integral de Terrassa 2030 (PLEI’T 2030).

JUNTA DE PORTAVEUS

Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Proposta presentada per l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), per l’impuls de projectes estratègics de l’aigua a Terrassa – La transició digital de l’aigua a Terrassa.

Proposta presentada per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera, en relació amb la implementació dels sistemes de ventilació mecànica a tots els centres educatius de la nostra ciutat.

Proposta presentada per l’associació cultural La Gallineta, de suport a la fotògrafa terrassenca Mireia Comas i de rebuig oficial a la llei mordassa.

Intervenció del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, per al reconeixement institucional a Enric Cama.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Presentada per tots els Grups polítics municipals, proposant l’inici de l’expedient per a l’atorgament de la Medalla d’Honor de la Ciutat al Sr. Enric Cama i Colomés.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la millora de la informació en les obres municipals.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per millorar l’equitat educativa.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a la revitalització dels comerços mitjançant descomptes en aparcaments i zona blava.

Presentada pels Grups municipals del PSC i de JxT, per establir el servei TRÀNSIT a la nostra ciutat.

Presentada pels Grups municipals de TxT, ERC-MES i JxT, per donar resposta a la manca de lloguer social i als desnonaments de famílies declarades vulnerables pels serveis socials municipals.

Presentada pel Grup municipal de JxT, per afavorir la seguretat dels vianants.

Presentada pel Grup municipal de JxT, per fomentar el civisme a l’espai públic.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, perquè l’alcalde de Terrassa deixi de fer un ús irregular del material gràfic municipal.

Presentada pel Grup municipal de TxT, deixant sense efecte l’acord de 26 de febrer del 2009, d’aprovació definitiva de l’expedient de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, dels terrenys de la fàbrica Sala i Badrinas, i posant a disposició del Departament, lliure de càrregues, gravàmens, servituds i limitacions al domini, aquest solar.

PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

Donar compte del Decret número 2.600/2022, de 16 de febrer, relatiu als canvis produïts respecte a la designació dels càrrecs de representació del Grup municipal d’ERC-MES.

Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 321 al 1.411 /2022, dictats per l’alcalde-president i regidors i regidores delegats.

Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix