MónTerrassa
L’Ajuntament vol un informe sobre les vacunes sobrants de l’Hospital de Terrassa

PSC i CS han proposat un ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER ESCLARIR EL DESTÍ DE LES VACUNES CONTRA LA COVID-19 “SOBRANTS” AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA EL PASSAT MES DE GENER DE 2021. L’acord ha estat aprovat per unanimitat de tots els partits del Consitori.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En relació amb la dispensació de les vacunes Pfizer contra la COVID-19 efectuades a l’Hospital de Terrassa entre els dies 7 a l’11 de gener de 2021, a petició del grup municipal de Ciutadans i d’acord amb els grups del PSC y JxT, es porta a terme una reunió informativa el 20 de gener entre la regidoria de Salut d’aquest Ajuntament, tots els grups polítics municipals i la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). En la citada reunió s’explica que, en aplicació d’una directriu que autoritza extreure sis dosis de vacunes per vial en comptes de cinc, es va disposar de 262 vacunes extres. Acabada l’aplicació de vacunes al personal sanitari i constatant que sobraven, des de l’Hospital es va fer un crida per poder aprofitar aquestes dosis, la crida anava dirigida a persones amb patologies de risc ingressades i d’ambulatori segons s’explica a la reunió. El grup municipal de Ciutadans va demanar en aquella reunió, i a l’endemà per escrit a la regidoria de Salut de l’Ajuntament de Terrassa, el nombre de persones que es van vacunar atenent la crida, desglossats per grups de patologies i edats.

Dotze dies després el grup de Ciutadans rep la següent resposta d’alcaldia de l’ajuntament: Atès que aquesta informació només pot facilitar-la el mateix CST, s’ha traslladat la pregunta a la Gerència, qui ens fa saber que atès que en aquests moments es troben amb una elevada pressió assistencial, en plena tercera onada i a punt d’iniciar la segona dosi de la campanya de vacunació, esperen poder elaborar l’informe com més aviat millor i que ens el faran arribar quan estigui disponible. Atès que han passat més de tres setmanes des de l’última informació. Atès el deure de transparència, accés a la informació i bon govern de totes les administracions públiques. Atès que l’Alcalde de Terrassa és l’actual vicepresident del CST, i que l’actual primer Tinent d’alcalde i la regidora de Salut en són vocals. Atès que és públic el neguit de la ciutadania per què des de les administracions responsables es tingui cura que el procés de vacunació respongui estrictament als criteris de priorització dictats per les autoritats competents. Per tot l’exposat presentem els següents:

ACORDS PRIMER. Demanar a l’Alcalde Jordi Ballart, al Tinent d’Alcalde Isaac Albert i a la regidora Mónica Polo que instin Consell de Govern del CST a la redacció d’un informe exhaustiu per tal d’aclarir tot el que va succeir amb les vacunes “sobrants”.

SEGON. Demanar a l’Alcalde Jordi Ballart, al Tinent d’Alcalde Isaac Albert i a la regidora Mónica Polo, que instin al Consell de Govern del CST a facilitar la relació de tots els membres i ex-membres i els seus familiars directes que hagin estat vacunats, i en quina data i grup de priorització dictat per les autoritats competents.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa