L’Ajuntament de Terrassa celebra avui, 5 de març, un Ple Municipal extraordinari. L’acte té lloc de forma telemàtica des de les 9.30 h.

ORDRE DEL DIA

Únic.- Debat sobre l’Estat de la Ciutat.

Intervenció del president de la Cambra Ramon Talamàs

Benvolguts alcalde, regidores, regidors, conciutadans ,

Per cenyir-me al temps assignat, em veig obligat a resumir l’escrit que vàrem presentar i en el qual després d’agrair i felicitar a l’Ajuntament per aquesta ocasió, manifestava:

Que sent conscients de les dificultats derivades de la pandèmia, ens preocupa l’estancament de l’administració local en impulsar una estratègia socioeconòmica compartida i construïda de forma integradora i en col·laboració.

Des del seu inici, hem manifestat reiteradament als principals responsables polítics, començant pel mateix Sr. Alcalde, la nostra voluntat i compromís de col·laboració per evitar duplicitats i esforços no coordinats, tenint, però molt present que el lideratge polític ha d’emanar de l’Ajuntament.

Si bé hem trobat disposició, podem concretar amb alguns exemples la inquietud assenyalada:

1r. Al Primer Tinent d’Alcalde vàrem oferir-li la voluntat de sumar esforços per una estratègia de ciutat en línia del que, ell mateix, feia referència en l’article “Eppur si mouve”, quan al juny escrivia:

Som els responsables que les dinàmiques positives sorgides de la societat civil, que tot el talent de la nostra ciutat convergeixi en un únic moviment compassat amb la realitat per encarar el present i, sobretot, construir el futur. D’aquí l’obligació d’impulsar un gran pacte de ciutat on tothom giri al mateix compàs per accelerar la ciutat davant una realitat que no perdona.

La nostra proposta, consensuada amb CECOT, va donar algunes voltes fins a canalitzar-se en un manifest redactat pel consistori que s’havia de signar pels principals sindicats, la CECOT, la Cambra i l’Ajuntament el dia 2 de novembre, signatura que va quedar ajornada per l’exigència d’un dels sindicats d’excloure’ns. Encara esperem, malgrat haver-ho reclamat, un posicionament final de l’Ajuntament a aquest incomprensible bloqueig i/o indefinició.

2n. En el mes de novembre, l’Ajuntament va modificar el seu cartipàs, accentuant-se la paràlisi, puix que malgrat haver mantingut, tot seguit, una trobada institucional amb la Sra. Núria Marín, revisant i demanant l’impuls de projectes, no hem avançat en allò que és estratègic ni tampoc, especialment, en el que és operatiu. Una situació que en la nostra opinió, és fruit d’un inadequat traspàs entre els responsables polítics i, com a conseqüència, també entre els equips tècnics. Tant costa que es coordinin entre Vostès? No veuen que perdem llençols a cada bugada?

3r. L’Ajuntament per accedir als fons europeus i conjuntament amb un nombrós grup d’entitats, entre les quals no figurava la Cambra, va impulsar el projecte “Catalunya, motor de la innovació audiovisual” D’aquest en vàrem tenir notícies per la premsa i, malgrat aquesta poca consideració, personalment vaig oferir col·laboració el Regidor Sr. Forn. Aquest es va concretar en una sol·licitud d’adhesió, en la qual se’ns demanava signar una carta quin redactat assenyalava: a) Que disposàvem d’informació suficient i b) Que l’objectiu del projecte s’ajustava als nostres interessos; realitats que no podíem subscriure sense cap informació, i que, per coherència institucional, va motivar demanar conèixer el projecte.

Rebut i analitzat a primers de febrer, vàrem fer notar que el mateix, certament potent, no era consistent amb les finalitats dels assenyalats fons europeus, en presentar una memòria poc elaborada i desalineada amb l’estructura econòmica-financera recomanada. Dit regidor va dir que em trucaria per comentar-ho i per circumstàncies tècniques del seu mòbil no ha estat possible fins aquesta setmana. Al marge de justificar la fallada de comunicació i informar-me que la memòria era responsabilitat de la Generalitat, tampoc m’ha demanat aprofundir-hi.

Aquests exemples, no puntuals, són una constant que ens porta a una pèrdua d’oportunitats a conseqüència d’un poc o nul posicionament de l’Ajuntament vers una cultura de col·laboració, que hauria de passar de ser esporàdica a ser bastida amb una autèntica forma de treball conjunta, metòdica, transparent amb objectius comuns coherents al nivell de referència que li correspondria a Terrassa com a tercera ciutat de Catalunya en nombre d’habitants.

Certament, cal prioritzar aspectes sanitaris i socials i som conscients de les limitacions pressupostàries, però sorprèn que en el seu article “Més Enllà” del 31/12, el Sr. Isaac Albert assenyalés que l’Ajuntament té objectius clars, en detallés alguns, però més enllà d’assenyalar “grans inversions” en genèric, no fes cap menció d’actuacions inherents a l’activitat econòmica.

No és el moment d’explicar aquí què fa la Cambra, però només deixi’m remarcar el contacte permanent amb el teixit empresarial i el seguiment de quantes oportunitats estimem vàlides per l’activitat econòmica. Ens preocupa, i molt, el comerç local i al respecte informar que, sense més garantia de la intenció, estem treballant alternatives de més abasts en el marc de les toves tecnologies, puix que, tot i entenent l’atractiu de les noves formes digitals de comerç, valorem el teixit urbà que també configura el comerç com un actiu de les nostres ciutats quina pèrdua tindria també conseqüències socials no desitjables.

Sr. Alcalde, sap greu haver de fer aquesta intervenció crítica vers l’activitat municipal de la qual Vostè n’és el màxim responsable, però les realitats descrites denoten una manca de sintonia amb la col·laboració que venim recurrentment oferint i que intentem practicar.

Finalment només demano que valorin la sinceritat i en cert sentit gosadia d’aquesta intervenció, que no és personal sinó avalada pel Comitè Executiu que presideixo, com la més ferma voluntat del servei que la Cambra vol i està obligada a prestar a la ciutat que la va veure néixer ara farà 135 anys.

Moltes gràcies,

Ramon Talamàs i Jofresa

President

Nou comentari