Llambordes enfonsades i trencades al carrer Sant Llorenç

Llambordes enfonsades i trencades al carrer Sant Llorenç | Junts per Terrassa

Junts per Terrassa ha presentat en el ple municipal de gener una proposta de resolució per demanar un pla integral de millora de reparació del paviment dels carrers de vianants. S’ha aprovat per unanimitat. El redactat final ha estat fruit de l’acord.

L’agrupació municipal exposa que “les zones de vianants dels carrers del centre de la ciutat suporten actualment un important volum de trànsit rodat, especialment de vehicles que transporten mercaderies i estacionen en determinats punts. Aquests condicionants han implicat amb el pas del temps un deteriorament i fins i tot en alguns indrets, l’enfonsament de petits trams del paviment de llambordes de les zones de vianants; això comporta riscos evidents per a la integritat física de les persones i també problemes de mobilitat”. I com a exemple de deteriorament posen la part alta del carrer Sant Pere, la cruïlla del carrer Sant Pere amb el carrer Sant Pau, diversos trams de la Font Vella, el carrer de la Goleta amb cruïlla amb la Rambla, la part baixa de la Rutlla quan arriba al Portal Nou, la Plaça Nova, entre d’altres.

La formació considera que en els darrers anys s’han fet actuacions de millora “puntuals” però que l’objectiu d’aquesta moció és establir un pla “integral” que estableixi “prioritats d’actuacions” i un calendari marcat d’obres.

ACORDS

Primer.- Redactar, durant el primer semestre del 2021, un pla integral de millora de reparació del paviment dels carrers de vianants amb la corresponent calendarització de les reparacions (transaccionada amb l’equip de govern).

Segon.- Traslladar aquest acord a les associacions de veïns de la ciutat i a la FAVT.

Llambordes trencades i forats al carrer Goleta amb Rambla

Llambordes trencades i forats al carrer Goleta amb Rambla | Junts

Nou comentari