Ampolles acumulades al costat dels contenidors
Ampolles acumulades al costat dels contenidors | M.S.

!--akiadsense-->

Grup Municipal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) presentarà al ple municipal de desembre una proposta de resolució per reduir la producció d’ampolles de plàstic.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER REDUIR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS D’AMPOLLES DE PLÀSTIC

Miquel Sàmper i Rodríguez, portaveu del Grup Municipal del Partit Demòcrata

(PDeCAT), i els regidors Daniel Nart Juanes, i Meritxell Lluís Vall, d’acord amb allò

que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de

l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple

d’aquesta corporació.

Les bosses de plàstic fabricades amb polietilè de baixa intensitat, triguen més d’un

segle (uns 150 anys), en descompondre’s totalment, i és per tots coneguda la

quantitat de milions de tones de plàstic que campen pels oceans i mars de la terra,

sense que se li doni un tractament per a la seva destrucció.

A banda de les bones evolucions i tendències que està tenint el reciclatge i la

reutilització, sobretot en el món occidental, les administracions públiques han de

prendre iniciatives per tal de promoure la reducció de les utilitzacions d’aquests

materials; els milers de kilòmetres quadrats de plàstics que estan alterant la flora i la

fauna marina, no poden créixer més.

Cal seguir amb la tasca de conscienciació de les tres “r”, però pel que fa al plàstic

(alguns d’ells triguen 1.000 anys en descompondre’s), el reciclatge i la reutilització

esdevenen necessaris però alhora insuficients; ens cal reduir de forma immediata el

seu consum.

Dins del món del residu plàstic, les ampolles de begudes, i de forma especial les

d’aigua, acaparen un gran protagonisme. Amb una aigua de l’aixeta el gust de la

qual no acaba de convèncer la majoria dels consumidors, queda lluny aquell vell i

saludable costum d’anar a buscar aigua a les fonts naturals que envolten les ciutats,

i fins i tot hom ha substituït la compra de garrafes de 8 litres, per les més còmodes

de 1’5 litres o de 2 litres. Si a més li sumem la recomanació mèdica del consum diari

de més de 1’5 litres d’aigua, la conseqüència és que la ciutadania genera cada cop

més residu plàstic en forma d’ampolles d’aigua.

L’Ajuntament de Terrassa ha d’estudiar a fons com reduir-ne el consum i per fer-ho,

ha d’abordar tant les alternatives domèstiques, com les del sector de la restauració

en tots els seus àmbits (cafeteries, bars, restaurants, hotels, etc.) i en l’àmbit escolar.

Si és inqüestionable la política pública de promoció del vehicle elèctric amb

bonificacions i exempcions fiscals, gratuïtat en peatges i zones d’aparcament, cal

trobar també, en pro d’una millor salut del nostre planeta, les fórmules que incentiven

la reducció de la utilització de les ampolles de plàstic.

Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Crear una comissió de treball tècnic-política (medi ambient, àrea 2,…) que prepari, de cara a l’aprovació de les posteriors ordenances fiscals, un estudi amb les següents possibles bonificacions o en el seu cas exempcions:

 pels bars, cafeteries, restaurants, hotels, o similars, que instal·lin en

les seves dependències aparells d’osmosis que garanteixin el no ús

d’ampolles d’aigua de plàstic.

 pels particulars que instal·lin en les seves cases aparells d’osmosis

que garanteixin el no ús d’ampolles de plàstic.

 per les escoles.

Segon.

– Que la mateixa comissió de treball, estudiï la creació d’un distintiu local de qualitat que identifiqui els locals de la restauració i les escoles que prenguin part d’aquesta iniciativa, com a locals compromesos

amb el medi ambient (de l’estil “local lliure de fums”).

Tercer.- Un cop fet l’estudi del punt primer, i creat el distintiu del punt segon, promoure una campanya de comunicació, tan en l’àmbit del sector de la restauració, com en el de l’ús domèstic i a les escoles.

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Gremi d’Hosteleria de Terrassa i comarca i al Consell Escolar Municipal.

Nou comentari