L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 29 de juny, el Ple ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 18 h.

1. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 27 d’abril, 10 i 25 de maig d’enguany (números 5, 6 i 7/2017, respectivament).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Ampliació de la suspensió temporal de la prestació del servei públic municipal de préstec de bicicletes.

3. Aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Terrassa i el terme municipal de Vacarisses.

4. Aprovació del conveni de mutu acord per a l’expropiació de part de la finca de Torrebonica, propietat de la Fundació Privada Sant Llàtzer de la ciutat de Terrassa.

5. Aprovació de la liquidació corresponent a l’exercici del 2016 de l’aportació municipal a l’empresa Transports Municipals d’Egara, SA.

6. Aprovar les operacions de finançament dels quinze nous vehicles del servei de transport públic, col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa.

7. Aprovar la signatura del contracte de bateries entre TMESA i Volvo Group España, SAU per als sis nous vehicles híbrids durant el període de 12 anys.

8. Aprovar les condicions de prestació del servei municipal del transport públic, col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

9. Adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Codi de bones pràctiques en l’àmbit de la contractació pública local dels serveis de neteja.

10. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya fixar com a festes locals de Terrassa per a l’any 2018 els dies 29 de març (dijous Sant) i 2 de juliol (dilluns de Festa Major).

11. Aprovar l’ús del Manual de Valoració de llocs de treball i l’informe annex del Servei de Polítiques de Gènere, per a l’anàlisi i valoració dels llocs de treball.

12. Aprovar les Bases específiques que han de regir l’any 2017 a l’Ajuntament de Terrassa per l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, i adreçades a la millora i adequació de locals estables d’entitats sense afany de lucre de caire cultural, esportiu o social.

13. Aprovació de l’expedient de Suplement de crèdit número 1 del Pressupost de l’Ajuntament.

14. Aprovació de l’expedient de Crèdit extraordinari número 2 del Pressupost de l’Ajuntament.

15. Aprovació de l’expedient de Transferència de crèdit número 6 del Pressupost de l’Ajuntament.

Nou comentari

Comparteix