Portal de Sant Roc de Terrassa

Portal de Sant Roc de Terrassa | Lluïsa Tarrida

El ple municipal d’octubre, que se celebrarà aquest divendres dia 25, tindrà entre els seus punts de l’ordre del dia una moció presentada conjuntament per tots els grups de l’oposició. La proposta de resolució aposta per realitzar un concurs d’idees per a la definició del usos futurs de l’espai alliberat pel tancament de l’aparcament subterrani i l’àmbit del Portal de Sant Roc de Terrassa. Així mateix, es demana constituir una taula de participació ciutadana pel seguiment de tot el procés.

En l’argumentari de la moció presentada per Junts per Terrassa, PSC i Ciutadans, s’exposa que es creu pertinent “tenint en compte la magnifud de l’espai alliberat, soterrat i en superfície, i de la situació estratègica del Portal de Sant Roc (…) creiem que és pertinent no deixar passar l’oportunitat per realitzar una mirada àmplia i ambiciosa que possibiliti l’estudi d’altres usos, alternatius o complementaris als proposats pel Servei de Mobilitat, que puguin donar resposta també a necessitats funcionals i socials de la ciutat, de caràcter cultural, esportiu, associatiu, etc…”.

Al mateix temps, des de l’oposició consideren que és “imprescindible donar continuïtat a l’aposta iniciada durant l’anterior mandat en favor de la transparència i la participació ciutadana, així com de la qualitat dels projectes de ciutat, ja sigui en els processos inicials de generació d’idees o estudis previs fins a la seva formalització final”. Com a exemple a seguir posen el procés participatiu i concurs d’idees iniciat en el Projecte del Parc de la República.

Nou comentari