Lluís s’incorpora a la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat
Lluís a la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat

Lluís a la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat | Junts

La portaveu del Grup municipal de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, ha estat nomenada representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquesta Taula, depenent depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, té per objectiu l’elaboració del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat fruit de la necessitat d’una acció institucional continuada per a propiciar un nou model de polítiques orientades als preceptes de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.

Així doncs, aquest Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat, en què s’han d’establir les línies estratègiques d’actuació pels propers anys, ha de ser un document transversal (que afecti a tots els àmbits), participatiu (obert a tothom) i transparent (amb rendició de comptes). Ha de ser un Pacte amb impacte a l’acció política i també pressupostària. La Taula està formada pel President de la Generalitat, el Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda, per la Consellera de Presidència, pel Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, directors generals de diferents departaments de la Generalitat, president del Comitè Català de Representants de les persones amb Discapacitat (COCARMI), membres del CODISCAT (Consell de la Discapacitat de Catalunya), representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya, sindicats, patronals, representants dels grups parlamentaris, representants del tercer sector, experts,…

Per Meritxell Lluís, “des del punt de vista municipalista, la importància de ser present en aquesta Taula, i fer-ho concretament en representació de l’ACM, rau en el paper fonamental que els ens locals tenen en el desenvolupament vital de les persones amb independència dels seu gènere, origen, orientació sexual, …, o de les seves capacitats.” Lluís diu que “des dels ajuntaments cal fer una aposta clara per a la inclusió plena, i no hi ha inclusió plena sinó no hi ha vida independent”. En aquest sentit, diu que “cal avançar per deixar la protecció per avançar cap a la salvaguarda dels drets de les persones amb discapacitat.”

També al Consell de la Discapacitat de Catalunya

D’altra banda, l’ACM també ha nomenat a la regidora terrassenca la seva representant al Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT). El CODISCAT vetlla per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a les persones amb discapacitat. A través del Consell es facilita una interlocució directa entre els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i el sector de les persones amb discapacitat, per reforçar la coordinació interdepartamental en tots els àmbits competencials relacionats amb les persones amb discapacitat.

Nou comentari