L’Ajuntament de Terrassa s’adhereix a la moció impulsada conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya de rebuig a l’acord entre la FEMP i el Govern espanyol sobre els romanents municipals. Ho ha fet per Junta de Portaveus, en una proposta que ha estat votada a favor per tots els grups municipals, llevat del PSC, que s’ha abstingut.

La proposta destaca el paper clau de les administracions municipals en la gestió de l’emergència causada per la Covid-19, una situació que ha evidenciat les limitacions econòmiques i financeres dels mitjans locals per poder assumir una recuperació social i econòmica amb garanties. El document posa en valor la bona feina dels ens locals a l’hora de complir les mesures d’austeritat, imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. També apel·la al principi de suficiència financera dels ens locals que ha de garantir els recursos necessaris per fer front a les necessitats de la ciutadania, més encara en una situació de crisi com la que estem patint.

Es manifesta el rebuig de l’Ajuntament de Terrassa a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat el dia 4 d’agost, argumentant que malgrat que es posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades pel municipalisme. La moció destaca també el greuge que suposa per a milers de municipis i, per tant, per a centenars de milers de ciutadanes i ciutadans, la proposta d’excloure els ajuntaments sense romanents del repartiment dels 5.000M€ de fons estatals, als quals sí que tindrien accés els ajuntaments que transfereixin el seu superàvit voluntàriament en préstec a l’Administració General de l’Estat.

D’aquesta manera, s’insta el Govern estatal a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la crisi actual. També es reclama que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i els romanents acumulats, així com l’accés al crèdit estatal extraordinari als ajuntaments que no tinguin aquesta possibilitat.

D’altra banda, la moció insta el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació incondicionat, amb una dotació mínima anual de 150M€ per als anys 2020 i 2021, que garanteixi a les administracions locals donar resposta a les necessitats socials causades per la crisi. Tanmateix, es demana la quantificació i compensació de les despeses corresponents a les administracions supramunicipals que han assumit els ajuntaments a causa de la pandèmia.

La Junta vol sol·licitar als Governs de la Generalitat i de l’Estat, així com al Parlament de Catalunya i al Congreso de los Diputados, la regulació per Llei d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals de qualsevol nova regulació, així com les mesures compensatòries corresponents.

Nou comentari