L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa durant el primer semestre de l’any la nova Oficina d’Informació a la Gent Gran, que centralitzarà les demandes de les persones de més de 65 anys de la ciutat, les canalitzarà i oferirà informació, assessorament i acompanyament en les seves demandes, ja siguin adreçades a l’Ajuntament o a altres administracions.

Després dels primers sis mesos de funcionament, el Govern valorarà el seu funcionament per fer-hi, si s’escau, els ajustos necessaris. L’Oficina estarà ubicada a l’edifici Els Telers, a la cruïlla dels carrers de Sant Leopold i Sant Ildefons, reforçant així un espai de referència per a la gent gran de la ciutat.

Aquest complex municipal acull un conjunt de pisos municipals adreçats a la gent gran, la seu del Servei municipal de Promoció de la Gent Gran i el Casal de Gent Gran Anna Murià. La nova oficina se situarà a la planta baixa i tindrà accés directe des del pati. L’oficina escoltarà les demandes i preguntes de la ciutadania que s’hi adreci i oferirà orientació i suport. En el cas que s’hagin de fer tràmits, l’oficina informarà d’on i com fer-los, i facilitarà assessorament i acompanyament especialment en aquells tràmits que s’hagin de fer en altres administracions, com ara tot allò relacionat amb les pensions.

L’oficina comptarà inicialment amb una persona formada específicament per a aquesta tasca, en què cal una comunicació empàtica i adaptada a les característiques de les persones usuàries, i cal també un bon coneixement dels recursos existents i sensibles a les circumstàncies de les persones que s’hi atendran. Més endavant, es plantejarà incorporar una segona persona a l’oficina, que farà possible oferir el mateix servei al territori, fora de l’espai físic del complex Els Telers. A més d’atendre la ciutadania, l’oficina esdevindrà també una important via de recollida d’informació sobre les necessitats de les persones grans de Terrassa, que serà molt útil de cara a planificar les polítiques municipals en aquest àmbit. Amb la posta en marxa de la nova oficina, el Govern Municipal complirà un dels compromisos recollits pel Programa de Govern 2019-2023 i dóna resposta a una demanda dels moviments socials de gent gran de Terrassa, que reclamen aquest servei per millorar l’atenció a les persones grans de la nostra ciutat. Aquests col·lectius i entitats són el Moviment per unes Pensions Dignes, la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca, Iai@flautes Terrassa, Marea Pensionista de Terrassa i la Comissió de Residències Públiques de Terrassa. El Ple de l’Ajuntament va aprovar una proposta de resolució en aquest mateix sentit durant el mandat anterior.

Nou comentari