MónTerrassa
L’Ajuntament es compromet a lluitar contra el patiment humà en les rutes de fugida

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL LES PERSONES REFUGIADES

Exposició de motius
Vivim moments excepcionals a causa d’una pandèmia que ens ha canviat les vides. Els
moments d’excepcionalitat haurien de servir perquè les societats decideixin com volen
conviure i quines conquestes col·lectives no són negociables, i en el nucli mateix dels
drets humans que cal protegir i preservar es troba el dret d’asil. La protecció de les
persones que cerquen refugi és la clau de volta del sistema internacional dels drets
humans, i una societat que defuig d’aquesta responsabilitat gira l’esquena a qualsevol
anhel de justícia.

Cinc anys després de l’acord entre la Unió Europea i Turquia, el context ha canviat. D’una
banda, els estats fronterers amb Europa fan servir les persones migrants per amenaçar
amb una política de fronteres obertes com a forma de pressió sobre la UE. D’altra banda,
han augmentat considerablement les arribades irregulars a les costes gregues i
espanyoles. A la lentitud i col·lapse del sistema d’asil a Grècia, se li ha sumat
l’amuntegament, la insalubritat i la inseguretat en els camps de refugiats i dels centres
d’acollida d’emergència.

Aquests cinc anys d’acord posen de manifest que les polítiques de contenció (dins i fora
de la UE) no funcionen i que qualsevol política migratòria que pretengui ser efectiva ha de
prendre en consideració les vides que queden als marges. Per altra banda, la pandèmia
de la Covid-19 ha suposat un dràstic increment de les vulneracions dels drets en les
fronteres exteriors de la Unió Europea. Les poques ONG que han pogut seguir treballant
sobre el terreny, són testimoni de devolucions en calent que posen en perill la vida de
nombroses persones, infants i famílies senceres. Es denuncien també detencions il·legals,
expulsions col·lectives i sense cap tipus de procediment administratiu, així com l’ús de la
violència per part de cossos policials i de guardacostes. Aquests tractes degradants es
deriven també de la massificació i les condicions inhumanes amb les que sobreviuen
milers de demandats d’asil confinats en centres de reclusió i d’acollida.

En aquest context les expressions de xenofòbia i racisme no han parat de créixer i, a
mesura que queden impunes, van guanyant terreny social. I mentre el nombre de morts a
la Mediterrània segueixen creixent amb rutes cada dia més insegures, veiem com els
governs d’alguns països membres de la UE apliquen polítiques de mà dura i vulneració de
drets en frontera, mentre que d’altres s’inhibeixen. Davant la cronificació d’aquesta
situació, podem constatar que l’emergència no s’ha acabat i que continuen ben vives les
raons per les quals el municipalisme català es va mobilitzar des de 2015 per respondre a
la demanda de suport de les organitzacions que treballen per donar assistència a les
persones que cerquen protecció internacional i refugi.

Conscients del que ens juguem com a societat, i amb la voluntat d’ajudar a expressar una
consciència col·lectiva diferent a la que, fins ara, han mostrat els estats demanem al ple
de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents acords:

ACORDS
Primer. Instar a la Unió Europea i als països que en són membres que articulin les
actuacions i recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de les persones
desplaçades, refugiades i demandants de protecció internacional fent especial atenció a
les rutes de fugida i als països de primera acollida i que actuïn amb solucions duradores i
permanents davant de la crisi humanitària mundial que impliquen els desplaçaments
forçats.

Segon. Instar al govern espanyol que garanteixi la seguretat i el respecte als drets de les
persones demandants de protecció internacional al nostre territori i que engegi els
mecanismes de coordinació necessaris amb les administracions locals.

Tercer. Des de l’Ajuntament de Terrassa ens comprometem a seguir treballant per pal·liar
el patiment humà en les rutes de fugida i en els països de primera acollida. I pel
desplegament d’accions de sensibilització i denúncia davant d’aquesta situació.

Quart. Donem suport i commemorarem el Dia Internacional de les persones Refugiades
que es celebrarà el proper dia 20 de juny amb un programa d’activitats i una serie
d’accions de sensibilització en coordinació amb la proposta de ACNUR per il·luminar de
color blau la façana de l’Ajuntament i el monument de la Dona Treballadora i a lluir la
corresponent bandera blava d’ACNUR si s’escau.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa