Junts per Terrassa porta una moció en el ple municipal de setembre per demanar més personal a les oficines del SEPE i Seguretat Social. L’agrupació municipal considera que “l’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà, i tot i no ésser una competència municipal, cal ésser sensible i proposar-los solucions per alleugerir aquest moment tan angoixant. No cal dir que la celeritat en aquest cas és imprescindible, i que la nostra ajuda no pot allargar-se en el temps, pel què cal actuar amb urgència”.

Els acords que presenten són:

Primer.- Demanar al Govern espanyol que mobilitzi tots els recursos humans i econòmics per garantir el correcte funcionament del SEPE i de les oficines de la Seguretat Social.

Segon– Estudiar la possibilitat de crear una línia de microcrèdit “bestreta” destinada a persones beneficiàries de prestacions socials bàsiques a retornar quan percebin la prestació.

Tercer– Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Ministeri de Treball i Economia Social i al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a l’ACM i a la FMC.

Nou comentari