MónTerrassa
Junts per Terrassa reclama més diligència per eliminar el cablejat elèctric

El gener de 2020 a proposta del Grup municipal de Junts per Terrassa es va aprovar al Ple, per unanimitat, una proposta de resolució demanant la supressió del cablejat aeri a la ciutat. “Passejant per la ciutat es pot observar que bona part de les línies elèctriques i telefòniques pengen de les façanes dels edificis, de pals o de fanals. El seu soterrament seria una millora per a l’ordenació urbana, millorant l’espai públic i eliminant barreres arquitectòniques. A banda també impliquen un perill per a la seguretat”, indica JxT.

En la proposta aprovada es demanava fer un estudi dels punts deficitaris i problemàtics del servei elèctric a la ciutat i estudiar quines accions es podien dur a terme des de l’Ajuntament, diuen des de Junt. “Passats ja deu mesos, no tenim retorn de l’estat d’execució de la proposta més enllà de l’actuació que es va dur a terme al carrer Sant Antoni, en el tram comprés entre el carrer de la Creu Gran i el passeig Comte d’Ègara, el mes de maig. Demanem a l’Equip de Govern un major compromís a l’hora de reduir els potencials perills que comporta la saturació del cablejat”.

S’han registrat una bateria de preguntes:

– Quants suports elèctrics s’han retirat durant el 2020? I a on?

– Quines actuacions hi ha previstes fins a finals d’any i durant el 2021?

– Quantes vegades s’ha reunit l’Equip de Govern amb les companyies elèctriques i de telefonia per tractar aquesta problemàtica? Quan?

– Quantes incidències s’han denunciat a la via pública per talls de llum, caiguda de pals,…durant el 2019 i el 2020?

Nou comentari

Comparteix