Junts i el debat sobre l’estat de la ciutat: establir les bases de la Terrassa del 2050

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 5 de març, un Ple Municipal extraordinari. L’acte tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa)

Ple extraordinari ORDRE DEL DIA Únic.- Debat sobre l’Estat de la Ciutat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER TAL QUE S’INICIï UN PROCÉS PARTICIPATIU QUE PERMETI ESTABLIR UNES BASES ESTRATÈGIQUES COMUNES DE FUTUR presentada per Junts per Terrassa

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les polítiques municipals han de ser construïdes amb la finalitat d’ajudar a resoldre les necessitats i de fer reals les potencialitats de la seva ciutadania, de les seves empreses, de les seves entitats i societat civil. I això és escoltant, consultant, construint junts però també avaluant-les junts per poder millorar-les i complementar- les. Tenim la convicció que Terrassa té capacitat per a superar aquest tràngol i sortir-ne enfortida, però aquest resultat no és inevitable sinó que depèn de les decisions que prenguem cadascun de nosaltres. Les decisions i accions d’avui condicionen el demà. La gestió de la pandèmia requereix mirada de present i de futur. Requereix decisions efectives sanitàries, socials i econòmiques a curt i mig termini, però, també, pensant en el llarg termini. Estem en plena crisi i cal fer-hi front però no ens podem oblidar del demà, de la post- crisi. Fer-ho seria una gran irresponsabilitat.

Així doncs, creiem que s’ha de consensuar amb la societat civil unes bases estratègiques que ens siguin comunes. L’Ajuntament pren decisions per a la ciutat, però també en prenen molts entitats, que també són mogudes per l’interès general. I, en prenen molts privats, sovint associats. Si es construeix un consens real, efectiu, sobre unes bases estratègiques comunes, aconseguirem que hi hagi sinergies entre les decisions públiques i les decisions privades. Que l’esforç i l’impuls dels uns i dels altres, sense renunciar a la seva autonomia, multipliqui els resultats. Terrassa disposa d’una societat civil estructurada i dinàmica, compromesa i cabdal, insubstituïble, en moltes àrees de funcionament de la ciutat. En alguns casos notoris, amb una capacitat de repercussió que va més enllà dels nostres límits administratius, amb una incidència i un reconeixement d’abast nacional o internacional. i és important atorgar-los també un rol particular en la governança de la ciutat. Ens cal unes bases estratègiques comunes de futur, fruit del diàleg; ens cal visió estratègica. Ens cal pensar la Terrassa del 2030 i posar les bases de la Terrassa del 2040 i del 2050.

Per això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Terrassa l’aprovació del següent

ACORD Únic.

– Que es dissenyi, s’articuli i s’iniciï un procés participatiu amb tota la ciutadania, agents econòmics i socials, entitats, col·lectius i grups municipals de la nostra ciutat que permeti establir les bases estratègiques comunes del futur de la nostra ciutat, la Terrassa del 2030, i posar les bases de la Terrassa del 2040 i del 2050.

Nou comentari