MónTerrassa
El govern de Terrassa reestructura el sistema de reunions telemàtiques diàries

A partir d’aquest divendres, el Govern de Terrassa estructura el seu funcionament ordinari a través de dos tipus de reunions telemàtiques. Dues vegades cada setmana, els dimecres i els divendres, es reunirà telemàticament el Govern municipal al complet, presidit per l’alcalde: les regidores i regidors, el cap de Gabinet, el coordinador general i les direccions d’Àrees. En aquestes sessions es tractaran indistintament els temes relacionats amb la crisi sanitària de la Covid-19 i els temes propis de la gestió municipal ordinària.

Per altra banda, continua en funcionament el «Comitè de Seguiment d’Emergència Covid-19», presidit per l’alcalde i integrat per part del Govern municipal, així com tècnics/ques de diferents serveis o àrees. Aquest comitè, que fins ara ha fet sessions telemàtiques set dies a la setmana, es reunirà els dilluns, dimarts, dijous, dissabtes i diumenges. Al balanç del primer mes de gestió de la crisi sanitària es pot trobar més informació sobre l’organització municipal en aquest primer període: https://www.terrassa.cat/balanc-de-gestio-coronavirus

Nou comentari

Comparteix