Al mes d’octubre de 2018, en un Ple extraordinari, l’Ajuntament va aprovar les Ordenances Fiscals i el Pressupost General de l’Ajuntament de Terrassa per l’any 2019. Les mesures fiscals que van ser aprovades, que han entrat en vigor en l’exercici 2019, no han estat exemptes de polèmica i, en el cas del replanteig de la taxa de guals, d’indignació per la ciutadania que ha tingut coneixement de l’increment de la taxa en rebre la notificació de l’Ajuntament informant d’un nou sistema de càlcul i de l’import que resulta a pagar que difereix amb escreix de la quantitat que van satisfer a l’exercici 2018.

En aquell Ple d’octubre de 2018, el Grup Municipal de Ciutadans ja va manifestar la seva disconformitat davant el que es va presentar com una reforma del sistema de recaptació en relació amb la taxa de guals i vam explicar el que era en realitat: “Amb l’excusa d’una aparent reforma del sistema de recaptació, el que planteja (el govern del PSC) era aplicar un increment mitjà del 20%”. De nou, al Ple d’octubre de 2019 vam manifestar el nostre desacord sobre una taxa que necessita una revisió urgent. L’actual equip de govern, el partit de Jordi Ballart més ERC-MES, va recular de la seva intenció de tornar-la a pujar però en cap cas va entomar una reflexió sobre la injusta pujada de 2018. Finalment, al Ple de desembre de 2019 des de Ciutadans vam tornar a insistir sobre l’assumpte, entretant l’equip de govern xiulava mirant el sostre de l’Ajuntament…

Ara, la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, recollint nombroses queixes ciutadanes, ha fet un informe molt acurat que finalitza amb una recomanació a l’Ajuntament en el següent sentit: Revisar el replanteig de la taxa de guals pel que fa als nous paràmetres de càlcul i a la seva aplicació escalonada, establint un període de transició que tingui en compte el principi de proporcionalitat que inspira l’ordenament jurídic tributari.

Des de Ciutadans respectem la recomanació de la Síndica i la compartim, però pensem que s’ha d’anar més enllà. Aquí no tenim espai per criticar la cacicada del PSC del passat mandat apuntalant una pujada desproporcionada amb l’excusa de la “redefinició” del càlcul de la taxa. Tampoc reiterarem el que ja hem descrit com la indolència de l’actual govern que va quedar palesa amb la proposta fallida de torna a pujar la taxa, i la falta de reflexió sobre les conseqüències de la revisió de 2018. El que ara toca és reconèixer l’error, tornar el que s’ha cobrat indegudament i reformular la taxa amb criteris de retorn al ciutadà, d’equitat i proporcionalitat.

Nou comentari