MónTerrassa
El PSC reclama un conveni marc i de continuïtat de l’Ajuntament amb el Terrassa FC

El PSC presentarà al ple de divendres una Proposta de resolució per la signatura d’un conveni marc amb el Terrassa FC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vistes les referencies següents al Pla Estratègic de subvencions 2021-2023 de l’Ajuntament de Terrassa :
-Enfortir la capacitat cultural, esportiva i universitària de la ciutat.
-Suport a l’assumpció de despeses de transport, desplaçament per la participació i
realització d’activitats i competicions esportives.
-Suport per a l’organització i/o participació d’activitats esportives amb projecció exterior a la
ciutat.

 • Els criteris generals comuns a totes les subvencions són: – capacitat i qualitat democràtica
  de l’entitat – fonaments i valors en la convivència, la igualtat, la participació i la democràcia –
  qualitat de l’activitat – impacte i/o innovació social – projecció de la ciutat – solidesa i
  finançament de l’entitat – inclusió social i equitat – defensa i promoció dels drets humans –
  accessibilitat universal
  Creiem que son un bon punt de partida per elaborar nous paràmetres en el capítol de
  convenis i subvencions respecte a les entitats esportives.
  En aquest sentit la nostra proposta va especialment dirigida al Terrassa FC, doncs després
  d’anys, ha aconseguit ascendir a la Segona Divisió RFEF, aquest club gaudeix de la seva
  rellevància a la vida esportiva local com equip més representatiu en la seva modalitat. La
  seva activitat contribueix a reforçar i complementar les polítiques esportives de la ciutat tot
  promocionant l’activitat física i l’esport entre la ciutadania posant l’accent en els programes
  envers la infància i l’adolescència . Així com també el paper important de la inclusió de les
  capacitats diverses a l’esport i la gran aposta per el Futbol Femení.
  Històricament aquesta entitat, fins i tot en categories inferiors, ja havia establert punts de
  col·laboració i ajut amb l’administració local, recordem convenis anteriors que oscil·laven
  entre els 75000 i els 150000 euros.

 • Cal tenir en compte també les enormes dificultats d’encetar una categoria superior fora de
  l’estadi habitual de joc, tan per la capacitat d’aforament com per les condicions del terreny i
  en aquest sentit d’afectació econòmica també s’hauria de fonamentar la futura
  col·laboració .
  Per aquests motius ,creiem que ens trobem en un punt d’inflexió de la relació entre la ciutat
  i el Club i de fer prevaldre l’objectiu de donar suport al bon funcionament de l’important
  paper que representa en la nova categoria promocionant la ciutat en competicions d’alt
  nivell, enfortint les tasques que el club realitza fora de la ciutat. De la mateixa manera cal


créixer en el suport per a l’organització i/o participació d’activitats esportives amb projecció
exterior a la ciutat de manera sostenible en el temps ,com s’està fent amb l’Hoquei.
Totes aquestes actuals consideracions ens porten a proposar la creació d’un conveni marc
de col·laboració on es puguin tenir en compte aquests factors d’ajut i també de retorn a la
ciutadania. Un conveni que contemplés, entre altres, aquestes consideracions:
• Possibilitats i ajuts en la gestió de les instal·lacions i en el seu manteniment facilitant
l’explotació dels diferents serveis, com ara els de restauració.
• Obrir l’estadi a la ciutat facilitant per part del club entrades amb la finalitat de promocionar
l’esport i facilitar-ne l’accés.
• Elaborar de forma conjunta programes i accions de promoció de la ciutat en les diferents
competicions i fites esportives.
• Promocionar els desplaçaments dels aficionats.
• Aportació econòmica equivalent i actualitzada amb referencia a les anteriorment
atorgades a altres directives.
Per aquests motius, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent:

ACORD

Únic.- Elaborar i signar un conveni marc i de continuïtat amb el Terrassa FC, per tal
d’enfortir la seva presencia a les competicions esportives d’alt nivell portant el nom de la
ciutat amb accions de mútua promoció.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa