MónTerrassa
El ple de maig de Terrassa recupera la presencialitat per a regidors i càrrecs electes

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 28 de maig, a les 9.30 h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. Després de molts mesos, la sessió retornarà de forma presencial al Saló de Plens de l’Ajuntament (Raval de Montserrat, 14-16). Tanmateix, estarà restringida als càrrecs electes i els ciutadans o entitats que intervenen. D’aquesta manera, el Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal, i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 29 de març d’enguany (número 4/2021).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Aprovació del Mapa Estratègic de Soroll de Terrassa.

3. Aprovació definitiva del Reglament del Comitè per a la millora de la neteja i la gestió de residus.

4. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per a la regulació d’usos dels eixos cívics i de les parcel·les qualificades d’A2, A3 i A10 que afronten a eixos comercials.

5. Aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.

6. Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 22 d’abril de 2021 relatiu a l’autorització a TMESA per la compra de dos autobusos de segona mà.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

7. Aprovació d’un protocol general d’actuació entre la Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l’Ajuntament de Terrassa.

8. Aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari número 2 del Pressupost municipal de l’any 2021.

9. Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit número 2 del Pressupost municipal de l’any 2021.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

10. Aprovació del conveni de col•laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’Ajuntament de Terrassa per al manteniment del Servei tècnic de Punt de trobada al partit judicial de Terrassa durant l’any 2021.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

11. Aprovació de les Bases específiques de les subvencions per a persones treballadores autònomes, microempreses, microempreses d’economia social i empreses d’oci nocturn, per tal de mitigar l’impacte econòmic provocat per les mesures de contenció de la propagació de la covid-19.

JUNTA DE PORTAVEUS

12. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

13. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

14. Proposta presentada per l’Associació de Veïns Egara, en relació amb el Pla de Millora d’AEG.

15. Proposta presentada pel col•lectiu del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, en relació amb la renovació del contracte entre el CatSalut i Mútua, perquè els serveis sanitaris que depenen de la Mútua de Terrassa passin a gestió publica.

16. Proposta presentada pel Sr. Antonio Algar Espejo, relativa a les millores al barri de Can Boada per revertir els canvis que s’han realitzat per part de l’Ajuntament (contenidors, canvis de sentit de carrers, zones d’aparcament).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17. Presentada per Alcaldia-Presidència, relativa a l’atorgament de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats solidàries de Terrassa en la convocatòria del 2021.

18. Presentada pel Grup municipal de JxT, proposant realitzar serveis comunitaris al CAAD.

19. Presentada pel Grup municipal del PSC, per a la millora de la seguretat als barris de Terrassa.

20. Presentada pel Grup municipal de JxT, per fomentar noves experiències que fomentin la participació ciutadana en l’àmbit educatiu i la pràctica i aprenentatge de valors democràtics.

21. Presentada pels Grups municipals d’ERC-MES i TxT, en favor dels drets i la pau a Palestina.

22. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, proposant la creació d’una oficina d’afectats per les ocupacions delinqüencials.

23. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la implementació d’un pla d’avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals.

24. Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per la racionalització de la videovigilància a la ciutat.

25. Presentada pels Grups municipals de TxT i ERC-MES, per a l’aprovació d’una llei de protecció social a la gent gran.

PROPOSTES URGENTS

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

27. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 4.035 al 6.135/2021, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

28. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa