MónTerrassa
El Parlament Ciutadà de Terrassa comença a caminar

El proper dissabte, 21 de gener, de les 9h a les 14h, tindrà lloc al Centre Cívic Francesc Macià, la primera trobada del Parlament Ciutadà. La trobada pretén 3 objectius: Constituir el Parlament Ciutadà de Terrassa; presentar, discutir i aprovar les propostes de la Taula de l’Aigua sobre el procés de remunicipalització de l’aigua pública a la ciutat; i presentar i escoltar les denúncies que qualsevol persona, entitat o col·lectiu, vulgui presentar al Parlament.

Per intervenir en el Parlament Ciutadà, en l’apartat de denúncies ciutadanes, s’haurà de sol·licitar amb una antelació de fins a dos dies abans de la reunió. Per tal que el Grup de Moderació del debat pugui distribuir el temps disponible, s’haurà de fer arribar la sol·licitud de torn de paraules a l’adreça terrassa@parlamentciutada.cat, com a data màxima, el dia 19 de gener.

Ordre del dia

9:00h Recepció i últimes inscripcions

9:30h Obertura i constitució del Grup de Moderació. (presentació i acord)

9:40h Constitució del Parlament: antecedents, presentació dels objectius, els procediments, informació sobre la inscripció en el debat, informació sobre la presència d’observadors, incloent una breu salutació presentació, i aprovació de l’ordre del dia. Queda constituït el Parlament.

10:00h Presentació, debat i aprovació de les mocions presentades per la Taula de l’Aigua.

11:15h Recés/descans

11:45h Presentació, debat i aprovació de les mocions presentades per la Taula de l’Aigua.

13:15h Presentació pública de les denúncies i consideracions per les persones i entitats.

13:45h Clausura de la 1a Sessió del Parlament Ciutadà de Terrassa

Per participar s’ha d’haver fet la inscripció, i per fer-ho cal enviar un missatge amb la paraula inscripció a l’adreça: terrassa@parlamentciutada.cat; amb la següent informació.

  • Inscripció per a les persones: Nom, entitat/s en que participa, correu electrònic i telèfon. (polseu aquí)
  • Inscripció per a les entitats: Entitat, persona de contacte, correu electrònic i telèfon. (polseu aquí)

Nou comentari

Comparteix