MónTerrassa
La ciutadania porta els residus i l’habitatge al ple municipal de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper divendres, 25 de març, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc de forma telemàtica a partir de les 9.30 h. El Ple es podrà seguir en directe a través del canal YouTube municipal (https://www.youtube.com/user/ajterrassa) i també es podrà escoltar en directe a la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM).

Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió del dia 28 de gener d’enguany (número 1/2022).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Aprovació del Pla d’Accessibilitat de Terrassa, en els àmbits de l’espai públic i el transport.

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa com a soci corporatiu de l’Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental (ACPIDA).

Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i renovació del compromís amb els objectius del pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia.

Actualització del Catàleg d’arbres d’interès local 2022 amb la incorporació de nous exemplars.

Aprovació definitiva Pla Especial urbanístic de canvi d’ús de tres naus del carrer del Bruc, 56, en l’àmbit del Vapor Cortès.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Aprovació de l’expedient número 5 de transferència de crèdit del Pressupost municipal del 2022.

Aprovació de la modificació del plantejament de les inversions plurianuals del Pressupost municipal del 2022.

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal numero 2.4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Terrassa de l’exercici 2022.

Aprovar la modificació puntual del règim de retiment de comptes establert respecte la percepció per part dels Grups polítics municipals de les assignacions econòmiques establertes per a cobrir despeses directament vinculades al seu funcionament.

ÀREA DE CICLES DE LA VIDA

Aprovació del Pla local de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (PLIA 2022- 2032), precedida per la intervenció del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT) en relació amb el Manifest a favor del dret de la infància i l’adolescència a donar les seves opinions i aportacions, i per donar suport a l’aprovació del Pla.

JUNTA DE PORTAVEUS

Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència masclista.

Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Proposta presentada per l’entitat Representación Ministerios Ebenezer, en matèria d’habitatge social.

Proposta presentada pel Comitè per a la millora de la neteja i la gestió dels residus de Terrassa, en relació amb un pla d’actuació per aplicar-lo i començar a fer la neteja de tots els contenidors per dins i per fora sense més dilacions.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Presentada per Alcaldia-Presidència, proposant la concessió de la Medalla d’Honor de la ciutat de Terrassa al Sr. Enric Cama i Colomés.

Presentada pel Grup municipal de JxT, per a la millora de la seguretat a Terrassa.

Presentada pel Grup municipal del PSC, per crear una línia d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

Presentada pel Grup municipal del PSC, per a l’execució dels vals de descompte d’aparcaments en els sectors del comerç i l’hostaleria.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a l’adquisició d’habilitats d’autoprotecció i gestió de l’estrès davant una situació d’agressió.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, d’exigència d’indemnitat del patrimoni per vulnerar la neutralitat del Consistori.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per promoure la creació d’un Rebost de roba a Terrassa.

Presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per reformular Terrassa Cooperativa.

PROPOSTES URGENTS

Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidor d’aquesta Corporació presentada pel senyor Javier Fernández Rivero.

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 1.412 al 2.661/2022, dictats per l’alcalde-president i regidors i regidores delegats.

Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

PRECS I PREGUNTES

Nou comentari

Comparteix