L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat per tot l’Equip de Govern, oferirà el proper dimarts dia 3, una audiència pública per exposar a la ciutadania les principals accions de govern del Programa de Govern del present mandat, així com del Pressupost Municipal per al proper any. A més, tots els membres del Govern atendran les preguntes o peticions de la ciutadania que assisteixi a la sessió, programada a la sala d’actes del Centre Cívic Montserrat Roig. Les audiències públiques constitueixen l’espai de participació i debat per a la ciutadania que vol implicar-se més activament en la ciutat, i estan regulades pel reglament de participació ciutadana.

La sessió començarà amb una benvinguda i exposició general del Programa de Govern 2019-23, a càrrec de l’alcalde, que presentarà una visió global d’aquest, les accions més rellevants previstes, l’estat dels primers mesos d’implementació, així com els principals compromisos. També es preveu presentar el Pressupost municipal, aprovat en Ple el passat mes d’octubre, juntament amb les Ordenances Fiscals. El pressupost pel 2020 recull les prioritats que marca el Programa de Govern en aspectes com la neteja, la mobilitat, l’atenció a les persones i la cura de l’espai públic, entre altres àmbits.

Després de l’alcalde, els 5 tinents i tinentes d’alcalde exposaran la tasca i compromisos de cada una de les seves àrees competencials, així com els principals projectes per al present mandat. Finalment, el públic assistent podrà intervenir per preguntar tant a l’alcalde o a la resta de membres de l’Equip de Govern, qualsevol dubte o consulta sobre les exposicions realitzades a l’audiència pública.

Aquesta del proper dimarts, és la primera audiència pública tant de l’alcalde com de l’Equip de Govern, en compliment de l’article 18 del Reglament de Participació Ciutadana. Concretament, aquest respon a l’article 18.3, que indica que l’Alcaldia realitzarà una audiència pública per explicar el programa de govern, una vegada confeccionat. A més, l’article 18 preveu també al seu punt 4, que l’alcalde haurà de realitzar una audiència pública el tercer any de mandat per exposar els objectius marcats en el pla de govern, amb indicació dels assolits i els que no, de les causes de la seva no consecució i, respecte als assolits, els mitjans utilitzats i el seu cost, sense possibilitat de delegar la presidència de l’audiència.

Nou comentari