Albert (ERC): La Covid ha estat un accelerador de tots els problemes de la nostra societat

L’Ajuntament de Terrassa celebra aquest divendres un ple extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia, l’estat de la ciutat. Isaac Albert, portaveu d’ERC i primer tinent d’Alcalde d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert ha intervigut en nom dels republicans.

Aquestes són algunes de les seves frases

“La sortida de la crisi a Terrassa té 4 factors clau: cobrir les necessitats del present, tenir un projecte clar de futur, transformar la forma d’organitzar-nos i els mitjans que emprem per fer-ho, i fer-ho de forma sostenible”.

“La ciutat d’avui ens mostra la ciutat del demà. La crisi de la Covid 19 ha estat un accelerador, una crisi trencadora, imprevista, que ha potenciat, de forma sobtada, tots els problemes de la nostra societat, fent visible l’invisible”.

“Terrassa necessita solucions i necessitar sortir de la crisi de la Covid, reactivar-se i transformar-se per afrontar el futur amb les màximes garanties”.

“La Terrassa del demà sorgirà del projecte i la feina compartida que sapiguem fer, des de dins i fora l’Ajuntament, per tirar endavant aquests acords”

“Ens vam posar a treballar des del primer dia de la pandèmia amb mesures de seguretat per fer reaccionar #Terrassa davant la Covid 19. El pla de xoc s’ha executat en un 85%, amb 264 de les actuacions previstes executades i un cost final de 12,5 milions d’euros”.

“Tenim un gran repte per davant a l’hora de transformar Terrassa i això demana realisme per abordar el que ens toca viure. Però no renunciarem mai a l’ambició. No renunciarem a explicar el què pensem i volem”.

Intervenció

BON DIA… MOLTES GRACIES

INTENTARÉ, NO SÉ SI LA PARAULA SERIA BREU… PERÒ TINC LA FERMA VOLUNTAT DE NO UTILITZAR TOT EL TEMPS QUE TINC DISPONIBLE.

SABEN QUE PERSONALMENT DEBATRE, PARLAR, ENRAONAR DE LA CIUTAT, DE L’ESTAT DE LA CIUTAT SEMPRE EM MOTIVA ESPECIALMENT… A FI DE COMPTES QUAN QUALSEVOL DE NOSALTRES QUAN QUALSEVOL CIUTADÀ, QUAN QUALSEVOL ENTITAT SOCIAL, ECONÒMICA, EMPRESARIAL, CULTURAL O ESPORTIVA, PENSA, PARLA, ESCRIU SOBRE LA CIUTAT, FA QUE AQUESTA ESTIGUI VIVA, ES BELLUGUI, ES MOGUI, EN DEFINITIVA FA QUE AVANCI… EN AQUEST SENTIT AGRAIR LA INTERVENCIÓ DE LES ENTITATS QUE HAN PARTICIPAT AVUI, CONTENT DE PODER TENIR AQUEST DEBAT… SI M HO PERMETEN, EN LA 1ERA INTERVENCIÓ SITUARÉ COM DES D ESQUERRA VEIEM LA CIUTAT I COM VEIEM EL MOMENT Q VIVIM, EN LA 2ON ENTRARÉ EN MÉS EN EL DEBAT AL SR. GONZALEZ

VAGI PER ENDAVANT, I PER SITUAR EL DEBAT, UNA OBVIETAT PERÒ QUE CREC QUE ESTÀ BÉ DIR-LA… PARLAR DE L ESTAT DE LA CIUTAT , A DIA D’AVUI, ES PARLAR DE LA COVID I DELS SEUS EFECTES,…

ESTIC D’ACORD… LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER UNA PANDÈMIA MUNDIAL COM LA QUE VIVIM ÉS UN PROBLEMA, ÉS UN PROBLEMA GREU…, PERÒ NO ÉS UNA EXCUSA, NO HA DE SER UNA EXCUSA PER A RES…

LA COVID ENS AFECTA A TOTES I TOTS. A DIA D’AVUI LA COVID ENS FA PENSAR QUE QUALSEVOL ESCENARI PREVI ERA IDÍL·LIC, I NO ÉS AIXÍ…ÉS OBVI QUE LA CRISI NO HA AFECTAT IGUAL A UNA PERSONA AMB TREBALL PRECARI O EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL QUE A UNA PERSONA AMB UNA ECONOMIA MÍNIMAMENT SANEJADA… LA CRISI ACCELERA L’AUGMENT DE LES DESIGUALTAT… I EN EL CAS DE TERRASSA, AIXÒ ÉS PLOURE SOBRE MULLAT…

ACOSTUMO A DIR, QUE PER PARLAR DEL FUTUR NO ENS CAL CIÈNCIA FICCIÓ NI GRANS DOSIS D’IMAGINACIÓ. LA CIUTAT D’AVUI ENS MOSTRA LA CIUTAT DEL DEMÀ, AMB LES SEVES POTENCIALITATS I LES SEVES DEBILITATS, AMB LES OPORTUNITATS A EXPLORAR, LES SEVES NECESSITATS I CONTRADICCIONS. LA CRISI DE LA COVID19 NO HA CANVIAT RES EN AQUEST SENTIT. ARA, HA ESTAT UN ACCELERADOR, UNA CRISI TRENCADORA, IMPREVISTA QUE HA POTENCIAT DE FORMA SOBTADA TOTS ELS PROBLEMES DE LA NOSTRA SOCIETAT, FENT VISIBLE L’INVISIBLE. O, MÉS BEN DIT, FENT ADONAR A TOTA LA CIUTADANIA D’AQUELLES FEBLESES SOCIALS, ECONÒMIQUES, DE NO ADAPTACIÓ… QUE VENÍEM ARROSSEGANT. HO HA FET EN L’ÀMBIT ECONÒMIC, EN L’ÀMBIT SOCIAL, EN LA MOBILITAT. HA ACCELERAT CANVIS ALS QUE HEM DE SABER DONAR RESPOSTA I HO HEM DE FER EN UN MOMENT DE MOLTA COMPLEXITAT…

1ERA REFLEXIÓ… AIXÒ NO ÉS UN FET MENOR…, PARLEM DE CANVIS ESTRUCTURALS, PROFUNDS,… FER VEURE Q TOT CANVIA PQ TOT SEGUEIXI IGUAL NO ÉS UNA OPCIÓ…. HEM D’ENTENDRE QUE VIVIM UN CANVI DE PARADIGMA, QUE MODIFICA TAMBÉ!!! ELS CONSENSOS DES DELS QUALS HEM CONSTRUÏT HISTÒRICAMENT LA CIUTAT, ALTERANT LA VISIÓ GLOBAL I COMPARTIDA QUE EN TENÍEM, OBRINT UN NOU ESCENARI PLE D’INCERTESES PERÒ TAMBÉ D’OPORTUNITATS QUE HEM DE CONSTRUIR I TREBALLAR CONJUNTAMENT… NOUS PACTES, NOUS LIDERATGES, NOUS AGENTS I ACTORS QUE NEIXEN A LA CIUTAT… NO EN SOM CONSCIENTS PERÒ ESTEM INICIANT UNA NOVA ETAPA, EN CLAU TRANSFORMADORA, QUE DES DE LA DURA REALITAT QUE VIVIM, ENS HA DE PORTAR A PENSAR EN GRAN PER PODER REGENERAR PROJECTES DE FUTUR QUE LA PANDÈMIA HA ESBORRAT…

I EN AQUEST SENTIT, LA 2ONA REFLEXIÓ… LA COMPLEXITAT DEL DESAFIAMENT QUE PLANTEJA LA IRRUPCIÓ DE LA PANDÈMIA I L’IMPACTE SIGNIFICATIU QUE TE EN DIVERSOS ESPAIS DE LA NOSTRA VIDA, TAMBÉ EN LA VIDA DE LES CIUTATS, ENS OBLIGA ALS GOVERNS NO NOMÉS A DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES QUE PERMETIN DONAR UNA RESPOSTA IMMEDIATA ALS DIFERENTS PROBLEMES QUE ESTÀ PROVOCANT, SINÓ TAMBÉ A ANTICIPAR ESCENARIS D’INTERVENCIÓ QUE FACIN POSSIBLE TRANSFORMAR EL CONTEXT ACTUAL EN FINESTRES D’OPORTUNITAT PER REPENSAR LA NOSTRA CIUTAT I ELS NOSTRES MODELS DE VIDA.

PERÒ TOT ÉS MOLT MÉS COMPLEXE…. SOM A LES PORTES D’UN CANVI, COM DEIA, TRANSCENDENTAL I IMPREVISIBLE, FRUIT EN PART PER LES CRISIS QUE ESTEM VIVINT, I EN PART PER L’ANOMENADA QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL O REVOLUCIÓ 4.0, FRUIT DE LA INTEL•LIGÈNCIA ARTIFICIAL, LA ROBÒTICA I LA BIOMEDICINA. SERÀ LA CONTINUACIÓ D’ALGUNES DE LES TRANSFORMACIONS IGUALMENT IMPORTANTS EXPERIMENTADES PER LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ EN EL PASSAT MÉS RECENT I EN L’ACTUALITAT.

I COM DEIA…. AQUESTS PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ JA TENEN I CONTINUARAN TENINT UN FORT IMPACTE EN L’ECONOMIA, EN LA SOCIETAT I EN LA POLÍTICA. ELS TRETS MÉS RELLEVANTS SÓN:

A) NOVES FORMES ECONÒMIQUES: LA TECNOLOGIA HA CANVIAT DE MANERA RADICAL L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA. L’ECONOMIA COL•LABORATIVA CADA COP TÉ MÉS PES GRÀCIES A L’APODERAMENT DE LA CIUTADANIA DERIVADA DE LA CARA AMABLE DE LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA.

B)TRANSFORMACIONS SOCIALS: ELS CANVIS TECNOLÒGICS I EL SEU IMPACTE SOBRE L’ECONOMIA ES COMBINEN AMB ELS EFECTES NEGATIUS DE LA GLOBALITZACIÓ EN ELS PAÏSOS DESENVOLUPATS. UNA BONA PART DEL MERCAT DE TREBALL JA NO ÉS NI ESTABLE NI ECONÒMICAMENT SUFICIENT PER APORTAR BENESTAR SOCIAL. UNA PART CADA VEGADA MÉS EXTENSA DE LA POBLACIÓ VIU DE MANERA PRECÀRIA I AMB TOTA MENA DE PORS. L’ESTAT DEL BENESTAR ESTÀ PERDENT LA CAPACITAT DE SUAVITZAR LES DESIGUALTATS SOCIALS I LA SEVA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA ES POSA EN DUBTE.

C) UNA DINÀMICA MIXTA ENTRE GLOBAL I LOCAL”: EL MÓN ÉS CADA COP MÉS GLOBAL, PERÒ TAMBÉ MÉS LOCAL. L’ECONOMIA GLOBALITZADA TAMBÉ IMPLICA UNA POLÍTICA I UNES INSTITUCIONS CADA VEGADA MÉS GLOBALS. EL MÓN ESDEVÉ MÉS I MÉS URBÀ I LES CIUTATS ESTAN AGAFANT PARCIALMENT EL RELLEU DELS ESTATS I LIDERAN POLÍTIQUES DE TRANSFORMACIÓ

LES CIUTATS TENEN L’OPORTUNITAT DE CONVERTIR-SE EN MOTOR I TRACTOR ECONÒMICS DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

SABEM QUE EL DESENVOLUPAMENT PRESENT ES CENTRA EN EL CONEIXEMENT, LA INNOVACIÓ I LA SOCIETAT DE L’APRENENTATGE.

3ERA REFLEXIÓ… ÉS PER AIXÒ QUE ESTEM TREBALLANT PER ASSENTAR LES BASES DEL MODEL FUTUR D’AQUESTA ORGANITZACIÓ BASSAT EN TRES PILARS: UN MODEL ORGANITZATIU TRANSVERSAL QUE TÉ EN COMPTE EL POTENCIAL DEL NOSTRE SECTOR PÚBLIC- AJUNTAMENT I EMPRESES, LA GESTIÓ INTEL.LIGENT DE LES DADES ( BIG DATA) I LES PERSONES COM EL CAPITAL MÉS IMPORTANT D’AQUESTA L’ORGANITZACIÓ.

LA SOCIETAT CANVIA, LA POLÍTICA EVOLUCIONA I CAL ACTUALITZAR ELS MODELS DE GESTIÓ DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES LOCALS. I AQUEST ÉS UN OBJECTIU I UNA PRIORITAT…

L’ANY 2019, POCS MESOS DESPRÉS DE CONFORMAR L’ACTUAL GOVERN MUNICIPAL, FÈIEM PÚBLIC UN PROGRAMA DE MANDAT AMBICIÓS, MOLT AMBICIÓS, PROPI D’UN GOVERN NOU QUE ENTRA A GOVERNAR A UNA ADMINISTRACIÓ GOVERNADA PEL MATEIX PARTIT DURANT QUARANTA ANYS I QUE SAP QUE HI HA MOLTA FEINA PER FER A LA CIUTAT PER TREURE-LA DE LA GRISOR INSTITUCIONAL , DE L’APATIA, ON S’HAVIA EMMARCAT EN ELS DARRERS ANYS.

EL 2019 ENS VAM PROPOSAR TRANSFORMAR LA POLÍTICA A LA NOSTRA CIUTAT.

• UN PROGRAMA DE GOVERN QUE SITUAVA A LES PERSONES AL CENTRE

• UN PROGRAMA PREOCUPAT PER LA QUALITAT DELS SERVEIS QUE OFERIM A LA CIUTADANIA. TRANSFORMACIÓ DIGITAL, ADMINISTRACIÓ EQUIPAMENTS

• UN PROGRAMA ON ES PLANTEJAVA LA TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

• UN PROGRAMA SOSTENIBLE

• AQUEST PROGRAMA ES PRESENTAVA L’OCTUBRE DE 2019, POQUES SETMANES DESPRÉS APROVÀVEM ELS PRIMERS PRESSUPOSTOS I ORDENANCES DEL MANDAT I 5 MESOS DESPRÉS LA PANDÈMIA ARRIBAVA A LES NOSTRES VIDES.

• LES DADES DES D’ALESHORES SÓN ESFEREÏDORES…

◦ GAIREBÉ 500 PERSONES HAN PERDUT LA VIDA A LA NOSTRA CIUTAT PEL CORONAVIRUS, AMB L’IMPACTE A LES SEVES PERTINENTS FAMÍLIES A QUI, DES D’AQUI, NOVAMENT, ENVIEM EL NOSTRE SUPORT.

◦ LES PÈRDUES HUMANES, PERÒ, NOMÉS SÓN LA PUNTA DE L’ICEBERG D’UNA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA QUE HA IMPACTAT FORTAMENT A LA NOSTRA CIUTAT I QUE, COM DIEM A L’EXPOSICIÓ DE MOTIUS DE LA PROPOSTA QUE VOTAREM A AQUEST PLE, ENCARA NO S’HA MOSTRAT AMB TOTA LA SEVA DURESA.

◦ L’1 DE MARÇ DE L’ANY PASSAT HI HAVIA POC MÉS DE 14.000 PERSONES A L’ATUR A TERRASSA. AVUI SÓN 17.297 PERSONES. 3200 PERSONES MÉS.

◦ UNA DADA ABSOLUTAMENT FICTÍCIA… NO HI COMPTEM LES MÉS DE 18.000 PERSONES AFECTADES PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ A 2309 EMPRESES DE LA NOSTRA CIUTAT.

◦ UNA XIFRA, ALERTA, QUE ENS MOSTRA L’ACUMULAT I DE LA QUAL NO SABEM NI QUANTES PERSONES HAN POGUT TORNAR PROGRESSIVAMENT A LES SEVES FEINES O QUINS TREBALLADORS NO HO HAN FET NI HO FARAN.

◦ ELS ERTOS UNA MESURA PASSIVA DE CONTENCIÓ DE L’OCUPACIÓ QUE SUPOSA A L’ESTAT ESPANYOL UN IMPORTANT ESFORÇ ECONÒMIC (MÉS DE 6.000 MILIONS D’EUROS CADA MES), PERÒ SENSE LA QUAL LA SITUACIÓ ACTUAL SERIA MOLT MÉS DEMOLIDORA.

◦ ARA, FINS QUAN S’ALLARGUIN I QUÈ PASSARÀ QUAN S’AIXEQUI LA MESURA ÉS UN TEMA QUE ENS HA DE PREOCUPAR A TOTES I TOTS. ESPECIALMENT A TERRASSA AMB UNA ESTRUCTURA SOCIAL, PER DIR-HO SUAUMENT, COMPLEXE.

4RTA REFLEXIÓ… I SIGUEM CLARS, MALGRAT LES PREDICCIONS D’ALGUNS ECONOMISTES SOBRE UNA POSSIBLE RECUPERACIÓ ACCELERADA UN COP S’HAGI VACUNAT LA MAJORIA DE LA POBLACIÓ, QUE ÉS PROBABLE… MOLTES DE LES CONSEQÜÈNCIES SOCIALS I ECONÒMIQUES D’AQUESTA CRISI ESTAN ENCARA PER DESENVOLUPAR-SE.

DEBATS COM EL D’AVUI ENS HAN DE SERVIR PER AVALUAR LA FEINA FETA PERÒ, SOBRETOT, PER MIRAR LA TERRASSA D’AVUI I ENTENDRE LA CIUTAT QUE PODEM TENIR DEMÀ. I LA TERRASSA DEL FUTUR NO SORGIRÀ DELS ACORDS QUE APROVEM AVUI AQUÍ. LA TERRASSA DEL DEMÀ SORGIRÀ DEL PROJECTE I LA FEINA COMPARTIDA QUE SAPIGUEM FER, DES DE DINS I FORA L’AJUNTAMENT, PER TIRAR ENDAVANT AQUESTS ACORDS.

VULL POSSAR EN VALOR EL PLA DE XOC DESENVOLUPAT A TERRASSA DES DE L’INICI DE LA CRISI.

AQUEST AJUNTAMENT VA POSAR-SE A TREBALLAR DES DEL PRIMER DIA DE LA PANDÈMIA AMB MESURES DE SEGURETAT, LABORALS, SANITÀRIES, SOCIALS, ECONÒMIQUES… PER FER REACCIONAR LA CIUTAT DAVANT DE LA PANDÈMIA.

AL JULIOL UNIFICÀVEM I ORGANITZÀVEM AQUESTES MESURES SOTA UN PLA D’ACCIÓ PER FER FRONT A LES CONSEQÜÈNCIES IMMEDIATES DE LA CRISI. 316 ACCIONS, AMB UN COST DE 16,5 MILIONS D’EUROS PER A L’AJUNTAMENT.

A DIA D’AVUI, PODEM DIR QUE EL PLA DE XOC ES VA EXECUTAR EN UN 85 PER CENT, AMB 264 DE LES ACTUACIONS PREVISTES EXECUTADES I UN COST FINAL DE 12,5 MILIONS D’EUROS. DE FET, TOTES LES PERSONES QUE HO DESITGIN PODEN ACCEDIR AL BALANÇ DE LA SEVA EXECUCIÓ A LA PÀGINA DE GOVERN OBERT DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA.

ARA, SI AVUI ESTEM AQUÍ ÉS PER AVALUAR DE L’APRENENTATGE ADQUIRIT D’AQUESTA GESTIÓ, DE LES REALITAT QUE ENS HA TOCAT ABORDAR I COM ENS ENSENYEN A ABORDAR AL FUTUR.

PER POSAR NOMÉS ALGUNS EXEMPLES:

• HEM VIST LES DEBILITATS DE LA NOSTRA CIUTAT EN L’ÀMBIT SOCIAL. S’HA DOBLAT EL NOMBRE D’USUARIS AL REBOST I A L’ANDANA. I NOMÉS PARLEM DE LA PART MÉS CRUA DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL ON HAN APAREGUT PERSONES USUÀRIES NOVES QUE FINS AQUEST MOMENT NO HAVIEN REQUERIT D’AQUESTS SERVEIS. I AIXÒ AMB LA CRISI NOMÉS INICIAR-SE I AMB ELS ERTOS ENCARA EN VIGÈNCIA.

• EN L’ÀMBIT ECONÒMIC HEM VIST COM UN 90 PER CENT DEL TEIXIT ECONÒMIC, CONFORMAT PRINCIPALMENT DE PETITES I MITJANES EMPRESES, VEIEN TOCADA LA SEVA FACTURACIÓ. NO CAL DIR QUE ÉS EN MOMENTS COM AQUEST ON ES NOTA COM LA PREPONDERÀNCIA DEL SECTOR SERVEIS, AMB SECTORS COM LA RESTAURACIÓ AL CAPDAVANT, VEIEM COM ARRIBA A AGUANTAR L’ECONOMIA DE MOLTÍSSIMES FAMÍLIES DE CIUTATS COM LA NOSTRA.

• HEM POGUT VEURE COM DE DÈBIL ÉS EL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ON, ELS PRIMERS EN CAURE A L’ATUR, HAN ESTAT ELS DOS EXTREMS DE LA CADENA. UNA POBLACIÓ MAJOR DE 45 ANYS QUE ES VA CRONIFICANT COM EL GRUP DE DESOCUPACIÓ AMB MÉS PES I POTENCIAL TENDÈNCIA A L’ATUR DE LLARGA DURADA EN ANYS CRÍTICS PER LA COTITZACIÓ A LES PENSIONS I, ALERTA, UN ATUR JUVENIL QUE S’HA DISPARAT MÉS D’UN 50 PER CENT, BON EXEMPLE DE LA PRECARIETAT AMB QUE EL NOSTRE JOVENT ACCEDEIX AL MERCAT DE TREBALL I VEU COM UNA QUIMERA L’EMANCIPACIÓ.

• I, EVIDENTMENT, A LES PORTES DEL 8 DE MARÇ NO OBLIDEM LA BRETXA DE GÈNERE. I ÉS QUE, MALGRAT ESTAR A UNA CRISI ON LA SOCIETAT S’HA SUSTENTAT GRÀCIES A L’ESFORÇ REALITZAT PER SECTORS ESSENCIALS COM EL DE LA SALUT O LES CURES FORTAMENT FEMINITZATS, ENS TROBEM QUE LES DONES CONTINUEN SENT LES MÉS PERJUDICADES PEL MERCAT DE TREBALL, REPRESENTANT UN 56 PER CENT DE LA DESOCUPACIÓ A LA NOSTRA CIUTAT. XIFRES OFICIALS, NO HO OBLIDEM, QUE NO REFLECTEIXEN SECTORS EXTREMADAMENT PRECARITZATS COM EL DE LA NETEJA DE LA LLAR ON L’AFECTACIÓ, COM SEMPRE, ES MANTÉ SILENCIOSA PERÒ MEREIX LA NOSTRA ATENCIÓ.

• PARLEM DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, QUE A TRAVÉS DE PROGRAMES COM EL MÉS ESTIU I ELS CASALS D’ESTIU HEM POGUT CONSTATAR COM LA POR INICIAL ENS VA PORTAR A CONFINAR ELS SEUS ESTUDIS I LES SEVES VIDES QUAN, AMB LES MESURES SANITÀRIES ADEQUADES I LA PROFESSIONALITAT DELS ESPLAIS DE LA CIUTAT O, POSTERIORMENT, DELS MESTRES, PODÍEN RECONQUERIR L’ESPAI DE LLEURE I LES AULES.

• HEM VIST, DES DE LES PERSONES MÉS PETITES A LES MÉS GRANS, COM ENS AFECTAVA PSICOLÒGICAMENT AQUESTA PANDÈMIA

• HEM POGUT CONSTATAR LA IMPORTÀNCIA DE L’ESTAT DEL BENESTAR I DELS SERVEIS QUE OFERIM COM A SOCIETAT COM L’EDUCACIÓ O EL SISTEMA DE SALUT PÚBLICA I LA NECESSITAT DE DIGNIFICAR-LOS, NO NOMÉS PER FER FRONT A EPISODIS COM L’ACTUAL, SINÓ PER GARANTIR UNA COBERTURA DIGNE.

• I AQUÍ LA 5ENA REFLEXIÓ… HEM POGUT CONSTATAR LA IMPORTÀNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I DELS SERVEIS QUE OFERIM. SOM LA PRIMERA PORTA A LA QUE TRUCA EL NOSTRE VEÏ O VEINA QUAN TÉ UNA NECESSITAT, INCIDIM DIRECTAMENT EN EL SEU BENESTAR EN EL DIA A DIA.

◦ AQUÍ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL S’HA POGUT VEURE LA IMPORTÀNCIA DE LA GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC, DE L’ESPAI COMPARTIT I COM, AQUELL MANTRA DE LA SOSTENIBILITAT, DE LA CIUTAT DE LES PERSONES, ES CONVERTIA EN UNA REALITAT, COM TENIR UNA CIUTAT SANEJADA I NETA, AMB ESPAI PELS VIANANTS, UN ESPAI QUE HA D’ANAR ABANDONANT EL COTXE I CONQUERINT LA PERSONA, ESDEVÉ CLAU PER LA SALUT COL·LECTIVA.

◦ HEM VIST COM LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA NOSTRA SOCIETAT PASSA PER UNA ADMINISTRACIÓ QUE HA D’ESTAR PREPARADA PER ACOMPANYAR A LA CIUTAT EN UN CAMÍ SENSE RETORN QUE OFEREIXI SOLUCIONS DIRECTES. UNA CIUTAT, LA NOSTRA, ON GRÀCIES A L’ESFORÇ DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS QUE CONFORMEN L’AJUNTAMENT, VA SABER ADAPTAR-SE AL TELETREBALL (UN ALTRE GRAN REPTE) PER NO DEIXAR D’OFERIR SERVEIS. COM VAN FER MOLTES EMPRESES, A RITME ACCELERAT PERÒ CONSCIENTS DE LA RESPONSABILITAT, EN UNA SETMANA TENIEM 1.800 PERSONES TREBALLANT DE FORMA TELEMÀTICA PER NO DEIXAR D’ESTAR AL COSTAT DE LA CIUTADANIA I AMB ELS SERVEIS ESSENCIALS A PEU DE CARRER ORGANITZATS PER SEGUIR OFERINT SERVEI.

◦ UNA ADMINISTRACIÓ, L’AJUNTAMENT, QUE COM L’EMPRESA MÉS GRAN DE LA CIUTAT, HA POGUT DETECTAR TOTES LES SEVES MANCANCES, COM UN MIRALL DE LA PRÒPIA SOCIETAT I EL TEIXIT PRODUCTIU AL QUAL REPRESENTA, I VEURE LA NECESSITAT IMPERIOSA DE MODERNITZAR EL SEU FUNCIONAMENT, ACTUALITZAR-SE I GARANTIR QUE, DES DE TERRASSA, ESDEVINDREM UN BALUARD DE LA SOCIETAT DEL BENESTAR.

TOTS AQUESTS APRENENTATGES EXTRETS DE LA GESTIÓ DE LA PRIMERA PART DE LA PANDÈMIA ENS HAN DE SERVIR AVUI PER ENFOCAR EL PRESENT I EL FUTUR DE LA CIUTAT SABENT QUE LA NECESSITAT D’AVUI POT SER UN GRAN PROBLEMA DEMÀ. I JA HO HEM COMENÇAT A FER…

PARTINT DE LES PERSONES, AL COSTAT DE LA GENT, LES PERSONES AL CENTRE… I PARLEM DE L’ESPAI PUBLIC, LA COVID HA ACCELERAT CANVIS IMPORTANTS. L’US Q EN FAREM D’AQUEST ESPAI SERÀ DIFERENT, MOLT MÉS INTENSIU I REQUEREIX DE POLÍTIQUES DEFINIDES… MÉS ESPAI PER LES PERSONES, MÉS ACTIVITATS, MENYS MULTITUDINÀRIES, MÉS VIANANTS, MENYS COTXE; NOUS ITINERARIS, NOVES FORMES DE TRANSPORT…

PARLEM D IMPACTE EN ELS SERVEIS, NOVES NECESSITATS, NOVES RESPOSTES. LA COVID, COM DEIA, ENS PORTA NOVES NECESSITATS, SEGUR!!, PERÒ EL QUE FA ÉS ACCELERAR CANVIS JA DETECTATS, EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ, EN L’ACTIVITAT ECONÒMICA, EN LES POLÍTIQUES DE GENT GRAN O JOVENTUT, EN LA DESCENTRALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ…

PARLEM DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL… NO PARLEM DE DIGITALITZACIÓ, QUE TAMBÉ… PARLEM DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL, ES A DIR, D’UTILITZAR LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE LES PERSONES, PER TRANSFORMAR LA REALITAT I APORTAR VALOR A LA VIDA DE LES PERSONES… ESPAI WIFI A LA CIUTAT, MILLORAR DE LA GESTIÓ DELS TRÀMITS MUNICIPALS, SERVEIS DE DESCENTRALITZACIÓ, ATENCIÓ CIUTADANS…

PARLEM D’UNA ECONOMIA PER LA VIDA, VIVIM EN UN MÓN VULNERABLE, PLE DE DESIGUALTATS I AMB UNA ECONOMIA QUE NO ESTÀ COMPROMESA AMB LA SOCIETAT I EL PLANETA. DAVANT D’UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA, CLIMÀTICA I D’INJUSTÍCIA SOCIAL, L’ÚNICA SOLUCIÓ A FUTUR ÉS LA TRANSICIÓ CAP A UNA ECONOMIA DE LA VIDA, UNA ECONOMIA MÉS SOCIAL I MÉS SOLIDÀRIA QUE POSI LA VIDA AL CENTRE.

UN MODEL QUE POSI EN VALOR LES CURES, QUE TINGUI EN COMPTE L’ASPECTE ECOLÒGIC I SOCIAL DE TOT EL QUE ENS ENVOLTA I QUE ABORDI SOLUCIONS PENSANT EN EL BÉ COMÚ,I EN AQUEST SENTIT LES CIUTATS TENEN MOLT A DIR. EN AQUEST SENTIT TERRASSA TÉ MOLTES COSES A DIR….

6ENA REFLEXIÓ… TENIM UN GRAN REPTE PER DAVANT A L’HORA DE TRANSFORMAR AQUESTA CIUTAT I AIXÒ DEMANA DE REALISME A L’HORA D’ABORDAR EL QUE ENS TOCA VIURE, SI! SEGUR! PERÒ NO RENUNCIAREM MAI A L’AMBICIÓ. SOM CONSCIENTS DE LES NOSTRES LIMITACIONS, ECONÒMIQUES, PRESSUPOSTARIES, DE LA POCA O NUL·LA CAPACITAT DE CANVIAR CERTES COSES, PERÒ NO RENUNCIEM A EXPLICAR EL QUE PENSEM I VOLEM…

RESUMINT I COM PODEU VEURE, LA SORTIDA DE LA CRISI A TERRASSA I AL MÓN TÉ 3 FACTORS CLAUS QUE COMPARTEIX UNA PERSONA, UN NEGOCI O UNA CIUTAT:

• COBRIR LES NECESSITATS DEL PRESENT

• TENIR UN PROJECTE CLAR DE FUTUR D’ON VOLS ANAR PER SORTIR-TE’N

• TRANSFORMAR LA TEVA FORMA D’ORGANITZAR-TE I ELS MITJANS QUE EMPRES PER FER-HO.

EN AQUEST SENTIT, BREUS APUNTS FINALS SOBRE LA NOSTRA CONNEXIÓ AMB EL MÓN QUE ENS ENVOLTA, EL MÉS PROPER I EL MÉS LLUNYÀ.

SI MIREM CAP ENDINS TERRASSA PER TREBALLAR TOTS CONJUNTAMENT, PARTITS, ENTITATS, AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS… PER CREAR ESPAIS DE TROBADA I CONSTRUCCIÓ DE CIUTAT RECORDEM QUE QUAN EM TINGUT MAJOR CAPACITAT D’AVANÇAR PLEGATS ÉS QUAN HEM TREBALLAT DES DE LA DIVERSITAT. EL CAMP I LES REGLES DE JOC HAN CANVIAT, PERÒ L’OBJECTIU ÉS LE MATEIX, TREBALLAR PER LA CIUTAT I LA SEVA GENT

ALGUNS EPISODIS RECENTS COM L’INFRUCTUÓS PACTE DE CIUTAT PREVI A L’ESTIU O LA REUNIÓ PER LA REFORMULACIÓ DEL PACTE PER L’OCUPACIÓ DE TERRASSA… ALGUNS EPISODIS DE PICABARALLA POLÍTICA, DE POLÈMIQUES DE EVITABLES D’INTERESSOS CREUATS… NO DIUEN RES A FAVOR DE TOTS NOSALTRES NI DEMOSTREN EL POTENCIAL D’AQUESTA CIUTAT.

AQUESTA SETMANA, AMB UNA FACILITAT QUE NO ENS HAURIA DE SER TAN ESTRANYA, TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS D’AQUEST AJUNTAMENT HEM ESTAT CAPAÇOS DE SUMAR LES DIFERENTS PROPOSTES QUE PLANTEJÀVEM PER AQUEST DEBAT DE LA CIUTAT I INTEGRAR-LES EN UNA SOLA, RESPECTANT TOTS ELS ACORDS I APORTACIONS DE TOTES LES PARTS.

ALGÚ HA DESCRIT AQUESTS ACORDS COM ACORDS DE MÍNIMS. BÉ, JO HO CONSIDERO ACORDS DE MÀXIMS. DONCS UN ACORD NO HA DE SER LA PRETENSIÓ D’UNA PROMESA BUIDA I SÍ LA CONSECUCIÓ D’UNS OBJECTIUS COMPARTITS PELS QUALS HEM DE TREBALLAR PLEGATS. UN AGRAÏMENT SINCER A TOTS ELS GRUPS….

HEM PLANTEJAT ACORDS QUE VAN DES D’UNA CIUTAT EDUCADORA, SABENT QUE EN L’EDUCACIÓ ESTÀ EL FUTUR D’UNA CIUTAT AMB MÉS EQUITAT I MENYS DESIGUALTATS, A ACORDS PER UN NOU MODEL D’ATENCIÓ A LES PERSONES I LES SEVES NECESSITATS O POLÍTIQUES ECONÒMIQUES, CONSTRUIDES PER TOTHOM I AMB TOTHOM, PER MANTENIR L’ACTIVITAT ECONÒMICA I GENERAR NOVES OPORTUNITATS I OCUPACIÓ DE QUALITAT.

DE FET, ENS HEM INSTAT UN COP MÉS, AQUÍ AL PLE, I TOTS HEM ACCEPTAT, A TREBALLAR PER UNA AGENDA ESTRATÈGICA DE CIUTAT QUE PLANTEGI ELS CAMINS DE FUTUR PER ON CONSTRUIR AQUESTA CIUTAT I FER-LA SORTIR DE LA CRISI TRANSFORMADA I POTENT. UNA CIUTAT SOSTENIBLE, QUE COMPLEIXI AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE INTERNACIONALS I QUE GARANTEIXI OPORTUNITATS I DRETS A LES PERSONES QUE LA CONFORMEN.

UN TREBALL QUE HAUREM DE FER TAMBÉ AMB EL NOSTRE ENTORN DIRECTE I AMB EL PAÍS, FENT VALER AQUESTA POSICIÓ PRIVILEGIADA QUE TENIM. PORTA D ENTRADA A L’AREA METROPOLITA I A LA CATALUNYA CENTRAL, AL CENTRE DE L’ARC METROPOLITÀ, AMB EL POTENCIAL ESTRATÈGIC QUE AIXÒ IMPLICA, PERÒ TAMBÉ AMB LA RESPONSABILITAT D’ESDEVENIR CONECTOR I PUNT D’ENTESA PER NOVES DINÀMIQUES ECONÒMIQUES I DE MOBILITAT.

PERMETEU QUE ACABI AQUESTA INTERVENCIÓ AMB UNA REFLEXIÓ FINAL. AQUESTS DIES S’HA FET MOLT POPULAR A LES XARXES EL VIDEO D’UNA NOIA MOLT ENFADADA, MOLT, AMB LA GESTIÓ QUE S’HA REALITZAT D’AQUESTA CRISI, AMB L’ACTITUD DELS POLÍTICS, AMB LES MESURES SANITÀRIES… UNA NOIA QUE HA LLOAT L’ACTITUD DE LA GENT I HA CRITICAT EL SISTEMA PER NO DONAR RESPOSTES.

UNA PERSONA QUE HA FET SEVA LA INDIGNACIÓ DEL CARRER, QUE ELS HI HA DIT QUE TENEN RAÓ EN TOT I TAMBÉ… TAMBÉ… QUE ESPANYA NO VA ENLLOC ARA MATEIX. I QUE NECESSITA UN CAPITÀ… SOLUCIONS FÀCILS PER PROBLEMES COMPLEXOS, FEIXISME!!!

UN VÍDEO, EN DEFINITIVA, QUE DEMOSTRA COM DE NECESSÀRIA ERA LA PROPOSTA QUE VAM APROVAR EN EL DARRER PLE ORDINARI CONTRA EL FEIXISME.

PERQUÈ DARRERA UN VÍDEO DE PRETESSA INDIGNACIÓ POPULAR D’UNA CIUTADANA ANÒNIMA ENS COLEN LA NECESSITAT D’UN CAPITÀ… I, COM S’HA POGUT COMPROVAR DESPRÉS, LA SUPOSADA CIUTADANA ANÒNIMA TÉ VINCULACIONS AMB L’EXTREMA DRETA.

I NO… NO NECESSITEM CAPITANTS… NECESSITEM SOLUCIONS I NECESSITEM SORTIR DE LA CRISI DE LA COVID19, REACTIVAR-NOS I TRANSFORMAR-NOS PER AFRONTAR EL FUTUR AMB LES MÀXIMES GARANTIES I OPORTUNITATS DE FUTUR PER LES TERRASSENQUES I TERRASSENCS.

I AIXÒ DEMANA DE PROPOSTES I DE TREBALL COMPARTIT PER FER-LES POSSIBLES.

Nou comentari