MónTerrassa
Terrassa condemna els feminicidis i totes les expressions de violències masclistes

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

S’a aprovat per unanimitat en el ple telemàtic municipal de Terrassa celebrat aquest divendres al matí.

Exposició de motius

La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat. En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d’instruments pioners; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i d’instruments judicials, d’anàlisis i protocols d’atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d’assassinats masclistes creix cada any. Aquest any, aquest any anòmal, s’han produït 14 feminicidis als Països Catalans i no cessa. En aquest context de pandèmia, les violències masclistes s’han invisibilitzat més que mai i les dones s’han trobat confinades amb el seu agressor. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes. Volem municipis lliures de violències masclistes.

Per tot això, proposem a la Junta de portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents acords: ACORDS

PRIMER. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.

SEGON. Elaborar un informe d’impacte de la Covid-19 envers les violències masclistes a nivell municipal.

TERCER. Donar a conèixer i apropar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD), així com els recursos a l’abast de les víctimes de violència masclista a Terrassa en drets com l’habitatge.

QUART. Continuar amb la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.

CINQUÈ. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista. SISÈ. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa