ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER REFORÇAR L’INFORMACIÓ A ENTITATS I ASSOCIACIONS DAVANT ELS TRÀMITS I MESURES PER LA COVID-19 EN CONCENTRACIONS A L’ESPAI PÚBLIC EXPOSICIÓ DE MOTIUS

S’han aprovat per unanimitat i s’han llegit al ple

La situació epidemiològica en que es troba Catalunya per l’emergència sanitària per SARS-Cov-2 en el moment actual, segons un informe de setembre de 2020 del Director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, aconsella proposar al Comitè de Direcció del Pla d’Actuació PROCICAT que acordi fer extensiu a tot el territori català, el compliment dels requeriments sanitaris actuals, amb la finalitat de fer compatible l’exercici del dret fonamental de manifestació i el dret a la salut dels participants i de tota la ciutadania.

Entre ells, figuren recomanacions com la de mantenir una distancia d’1,5 m entre assistents, en espais públics no tancats, delimitació de l’espai amb control d’accessos i aforament, amb l’us obligatori de mascareta per als assistents i fomentant la higiene de mans facilitats per l’organització de la concentració. Es requereix també que dites concentracions siguin estàtiques, sense desplaçament de les persones concentrades, o deixant un carril lliure de 1,5 m per a accés dels veïns de la zona. Ja la Resolució del Departament de Salut SLT/2107/2020, de 28 d’agost feina incís en que “molts dels contagis de la COVID-19 provenen de persones asimptomàtiques”, però que “aquesta limitació no és aplicable al dret a manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes per les autoritats sanitàries”.

A aquests nous requisits derivats de la situació sanitària que vivim se l’hi afegeixen els tràmits ja habituals abans de la COVID-19 a l’hora de comunicar i organitzar una concentració o manifestació, que de vegades no son prou conegudes per les entitats o associacions de la nostre ciutat, i que fan que es generin dubtes a l’hora d’organitzar concentracions a l’espai públic. Alguns d’ells son la comunicació de la convocatòria quan aquesta es fa a llocs de trànsit públic, prèviament a l’autoritat, sigui Ajuntament o Departament d’Interior de la Generalitat, així com la necessitat de complimentar tràmits administratius o comptar amb mesures de seguretat previstes per l’organitzador de la concentració. A aquests requisits se’ls hi ha sumat les mesures dirigides a preservar o protegir la salut pública, tot tendent a preservar els valors de la vida, salut i defensa d’un sistema d’assistència sanitària amb uns limitats recursos que es necessari garantitzar adequadament. Altres dubtes es generen a l’hora de comunicar concentracions o demanar un determinat espai públic, com es l’opció de demanar més d’un dia seguit un mateix espai per a poder-se manifestar, ja que algunes entitats es troben que resulta difícil escollir un cert espai públic ja que ha estat demanat per altres organitzacions amb anterioritat però per un espai temporal ampli.

Per tal de mantenir informades a les entitats i associacions del nostre municipi de quins son els tràmits a realitzar, on han de demanar l’autorització prèvia o comunicar la convocatòria de concentració, i quines son les mesures que es requereixen davant la situació de pandèmia, es proposen els següents ACORDS

PRIMER. Informar i comunicar a les entitats i associacions de Terrassa de quins son els tràmits a realitzar a l’hora de convocar una manifestació o concentració, tenint en compte i informant de les mesures de seguretat i sanitàries emeses pel pla d’actuació PROCICAT, per tal de fer compatible l’exercici del dret de reunió amb la necessària protecció del dret a la salut i a la integritat física tant dels propis manifestants com de la resta de la ciutadania.

Nou comentari

Comparteix