MónTerrassa
Millores en la neteja i conservació dels jardins de Can Parellada de Terrassa

En el ple d’aquest divendres s’ha llegit un acord de la Junta de portaveus per millora la neteja dels jardins de Can Parellada. S’ha aprovat per unanimitat.

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER DEMANAR FINANÇAMENT PER A LA NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES ZONES ENJARDINADES SITUADES EN ELS BLOCS DE BARRI DE CAN PARELLADA I CEDIDES A L’AJUNTAMENT EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment l’ajuntament de Terrassa ha rebut en cessió les zones d’aparcaments situades a la part dels blocs de pisos de barri de Can Parellada. Es tracta d’una zona de considerables dimensions en superfície que els veïns han cedit a l’ajuntament per a la seva gestió i manteniment. És cert que no totes les zones d’aparcament han estat cedides: els blocs de diverses illes encara no han estat cedits, però hi ha a el menys 16 blocs de pisos les zones de aparcament es troben sota jurisdicció al municipi. Dins el conjunt d’espais cedits també es troben també zones enjardinades el manteniment estava, anteriorment, sota la tutela de les comunitats de veïns i que ara, a Arran d’aquesta cessió, passaran a estar sota la jurisdicció municipal. No ens consta que l’ajuntament hagi contemplat aquests espais dins del conjunt de atribucions pròpies derivades de la cessió dels espais, en concret pel que fa a l’ manteniment i conservació d’aquestes zones enjardinades que inclouen espais arran de terra i parterres.

ACORD

Que des del servei de Parcs i Jardins es comprometi, en el pressupost 2021, un recurs destinat a l’manteniment i conservació dels espais enjardinats cedits a l’ ajuntament i situats a la zona dels blocs de pisos de Can Parellada.

Nou comentari

Comparteix