Matadepera tindrà un mapa de Patrimoni Cultural

Acord amb la Diputació per elaborar el document

Imatge del forn de calç d'en Corcola

Imatge del forn de calç d’en Corcola | Miquel Badia

L’Ajuntament de Matadepera i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per a la realització i manteniment d’un mapa de Patrimoni Cultural del terme municipal de Matadepera, segons informa Matadepera.cat.

Els mapes de patrimoni cultural són una eina de coneixement que pretenen fer un recull exhaustiu del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’aquells municipis que en sol·liciten la realització, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social. Els mapes inclouen les fitxes dels elements patrimonials inventariats, fotografies i la seva ubicació mitjançant cartografia digital. S’acompanyen d’una memòria que inclou valoracions globals, metodologia i diagnosi de situació del Patrimoni cultural local; recomanacions per a la protecció, conservació, investigació i difusió dels elements inventariats; la relació de tots els béns detectats i la bibliografia consultada.

Properament els tècnics designats per l’Oficina de Patrimoni Cultural començaran a treballar sobre el terreny per cercar tota la informació. La Regidoria de Cultura, que va sol·licitar aquest recurs a la Diputació durant el mandat passat, espera que ben aviat es pugui gaudir d’aquesta eina que permetrà de tenir en un sol document tot aquest patrimoni.

Nou comentari