Riera de les Arenes al seu pas per Matadepera

Riera de les Arenes al seu pas per Matadepera | Nil López

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit un crèdit de 100.000 € a l’Ajuntament de Matadepera per a finançar l’adequació vial de la Riera de les Arenes; mentre que a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall n’ha concedit un de 98.248,70 € per a les obres d’urbanització del passatge indústria i tram final del c/ Sant Antoni M. Claret.

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d’atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d’un any des de la data de concessió.

Nou comentari