L’Ajuntament de Matadepera acaba de publicar la convocatòria i les bases específiques que han de regir la creació de diferents borses de treball de personal laboral temporal i/o funcionari interí/na.

Es tracta de borses de treball municipal, no permanent, per tal de cobrir les necessitats de nomenaments de personal funcionari interí o contractacions laborals temporals per causa d’absències, vacants o acumulació de tasques i, també, si s’escau, per la cobertura de programes d’ocupació finançats per altres administracions de les categories següents:

– Auxiliars administratius/ves

– Auxiliars administratius/ves, llocs de treball adscrits a l’Àrea d’Economia i Hisenda

– Administratius/ves, llocs de treball de Tècnics/ques auxiliars de gestió

– Administratius/ves, llocs de treball de Tècnics/ques auxiliars de gestió adscrits a l’Àrea d’Economia i Hisenda

– Professors de música de diferents especialitats

– Tècnic/a de comunicació

La selecció de les persones candidates es farà pel sistema de concurs d’oposició lliure.

Clica aquí per accedir a les borses de treball

Nou comentari