De forma telemàtica, i no de manera presencial com de costum, el Ple de l’Ajuntament de Matadepera va aprovar aquest dilluns, l’aprovació de les ordenances fiscals pel proper any. Tot i que es presenten variacions, l’impost més destacat de tots, el de béns immobles, continua amb el mateix percentatge de l’any passat, amb un tipus impositiu del 0,48% per finques urbanes. També s’inclou una bonificació del 50% durant 5 anys consecutius per aquells habitatges que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament solar.

Segons informa Matadepera.cat, relacionada amb l’IBI, s’ha inclòs una nova ordenança: un recàrrec del 50% sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent. Caldrà acreditar un mínim de 2 anys buits per poder-lo aplicar. Amb aquesta ordenança es busca que aquests immobles surtin a lloguer. Finalment i pel que fa als impostos, sí que també hi ha canvis en l’ordenança reguladora sobre construccions, instal·lacions i obres, el tipus impositiu del qual passarà del 3,4% a 3,7%.

Pel que fa a les taxes, s’han fet actualitzacions de les ordenances de lliurament de documents administratius i les de prestació de serveis urbanístics. També s’han actualitzat preus a la taxa de prestació de serveis de les Instal·lacions Esportives Municipals, i s’ha creat un nou abonament per jugadors de 6 a 16 anys. A l’Escola Municipal de Música s’ha inclòs una taxa per les classes telemàtiques i una quota de manteniment. Vista l’evolució de la pandèmia, s’ha regulat la possible quarantena del confinament dels alumnes i de tota l’escola.

També s’han inclòs dues ordenances noves: una de fa referència a les mesures de prevenció dels incendis forestals. La llei obliga a obrir i mantenir unes franges de protecció pel incendis forestals a tots els propietaris que estiguin a menys de 500 metres de zona boscosa. Per la configuració de Matadepera, tot el nucli urbà queda dins d‘aquest radi per tant s’estableix una taxa per l’obertura i una pel manteniment d’aquestes franges. La contribució de cada finca serà proporcional a la seva extensió. Així doncs, l’obertura per a cada finca serà de 0,0245 €/m2, i el manteniment de 0,0095 €/m2 també per cada finca.

Reacció de l’oposició

Pel que fa a les reaccions dels grups de l’oposició, la portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya Anna Piñol, va afirmar que “és un moment poc adequat per apujar les taxes i fins i tot per crear-ne de noves. Mentre la càrrega fiscal a Matadepera al 2015 era de 715 euros per habitant, al 2018 va passar al 766 euros, i en aquest any s’ha incrementat un 2%”. Piñol va apuntar també que “estem patint una pandèmia i les seves consequènices es preveuen molt greus, de manera que es perfila un escenari poc engrescador per tots”.

Per part de CUP Matadepera, Rosa Martínez va argumentar que el seu grup “valora positivament el trencament d’un dinàmica estàtica i immòbil que havia estat constant als darrers anys, i aquest esforç el trobem interessant”, però per altra banda, critica que no hi hagi hagut una “mirada social més present en les ordenances, per tal de combatre les desigualtats que es poden agreujar encara més amb la pandèmia”.

Finalment, Alberto Sánchez de Ciutadans va criticar el poc temps que han tingut per mirar-se la proposta al mateix temps que va denunciar “que s’han tirat endavant sense comptar amb l’oposició”.

Nou comentari