El passat dilluns 26 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, es va reunir el Ple de l’Ajuntament amb un ordre del dia que incloïa, entre d’altres qüestions, els pressupostos de la Corporació pel 2019. A la mateixa hora, veïns de Matadepera havien convocat, via xarxes socials, una concentració davant l’Ajuntament amb l’objectiu d’expressar la seva indignació per la greu onada de robatoris que pateix el poble des de fa uns mesos i per demanar al govern municipal explicacions i solucions al problema. L’esmentada concentració es va dur a terme de forma nombrosa i alguns veïns van irrompre a la sala de plens i van demanar a l’Alcaldessa que parlés amb els que eren a fora. La Sra. Solsona va declinar amb excuses aquesta petició, la qual cosa va generar queixes i retrets dels veïns tant dins la sala i a l’escala de les dependències municipals com a fora el carrer. Després d’un intens i llarg intercanvi de posicions entre alguns veïns i la Regidora de Governació, Sra. Montserrat Royes, es va acceptar finalment que es convoqués, per part dels veïns, una reunió oberta a tothom en la qual serien aquests qui proposessin solucions al problema dels robatoris. Hem sabut que aquesta reunió, de la qual es desconeix l’ordre del dia, ha estat convocada pel dia 15 de desembre al Pavelló. Els regidors de l’oposició no han rebut cap convocatòria expressa per aquesta reunió, però sí per una Junta de Portaveus que es celebrarà el dia 10.

En relació a la previsió i a la gestió final del conflicte dutes a terme per l’equip de CIU al Consistori, ERC Matadepera vol expressar les següents consideracions:

1.- L’equip de govern no ha convocat mai al grup municipal d’ERC per parlar específicament de seguretat i s’ha limitat a informar esporàdicament d’aquest assumpte en algunes de les sessions institucionals establertes segons el calendari de la Corporació.

2.- Fa anys que a Matadepera hi ha robatoris i intents de robatoris. En aquest sentit, no és cert que el nostre poble hagi estat, com afirmava la Sra. Royes, “un oasi en seguretat”. Per contra, ha estat un desert informatiu atesa la manca de transparència sobre els fets que ocorren a tot el poble, ja que sistemàticament s’ha procurat invisivilitzar-los. Aquesta manca de transparència resulta tan flagrant que no es poden trobar enlloc les dades policials del municipi i, en conseqüència, no es disposa de forma oberta de dades de violència, ni d’assetjament a les xarxes socials, ni dels accidents de trànsit al nostre poble. I si no hi ha transparència es fa difícil pensar que hi hagi una bona coordinació entre els diferents cossos policials i de seguretat.

3.- Amb el silenci institucional de llarg recorregut que hi ha a Matadepera, s’ha generat una falsa sensació de seguretat que ha acabat desembocant en una greu crisi ciutadana. Aquesta crisi, i l’alarma social que genera, s’haguessin pogut evitar amb el compliment de la llei de transparència, facilitant a la població l’accés a la informació pública i l’anàlisi de les dades.

4.- El to triomfalista de l’equip de govern ha de ser substituït per un to realista i empàtic que superi la incapacitat i la manca de dedicació i responsabilitat per a resoldre el conflicte actual, motiu pel qual considerem indispensable un pla de xoc que permeti amb el temps necessari normalitzar la situació.

D’acord amb el que hem exposat, ERC Matadepera proposa recórrer, de forma temporal i transitòria, a la contractació de seguretat privada, per tal que, mentrestant, l’Ajuntament estudiï i habiliti econòmicament les partides necessàries per l’augment de la plantilla d’agents de policia local que calgui, amb la corresponent dotació dels mitjans necessaris per a dur a terme la seva tasca. Fem constar també la necessitat de contractar personal auxiliar per a fer tasques de suport dins la caserna de policia. Aquesta és la nostra proposta d’emergència. Hem treballat per a oferir solucions d’aplicació ràpida i efectiva per tal que a Matadepera es dormi tranquil. Ja en tenim prou d’inacció i irresponsabilitat. Seguirem treballant per resoldre de forma eficaç, real i consensuada aquesta i qualsevol altra qüestió.

Nou comentari