Xemeneia de la Tintoreria Doré, antic Vapor Galí

Carrer Sant Leopold, 135, Carrer de Sant Llorenç. Carrer 22 de juliol. Carrer Cervantes 32. 1930.

Xemeneia troncocònica, de maó vist, amb base quadrada i coronament escapçat sense acabament, amb el fust protegit per dalt amb cèrcols metàl·lics. Té una alçada total de 25 m i un diàmetre a la base de 2 m. A la dècada del 1970 se’n va reconstruir la part superior. S’aixeca al pati interior d’un conjunt d’habitatges construïts al solar de l’antic Vapor Galí, ocupat després per l’empresa tèxtil de tints Doré.

Els Galí va ser una de les famílies industrials terrassenques més importants del segles XIX i XX ens explica el cronista terrassen Joaquim Verdaguer. En principi estaven instal·lats al Vapor de la Companyia, on ara hi ha l’Escola Lanaspa a la Rasa. A finals del segle XIX van construir el Vapor Galí, entre els carrers de Sant Llorenç, Sant Leopold i Cervantes amb una llarga façana de finestres al passeig Vint-i-dos de Juliol. Allà va ser on Francesc Giralt va muntar la primera instal·lació elèctrica de Terrassa. Al vapor hi havia vàries indústries rellogades; una d’elles era la Tintoreria Doré que disposava d’una xemeneia. El vapor es va enderrocar l’any 1997, salvant la xemeneia que forma part d’una plaça interior voltada d’habitatges.
El Vapor Galí, el carrer de Sant Llorenç i el passeig del 22 de Juliol | J. Centelles

Com ha canviat tot. El Vapor Galí, el carrer de Sant Llorenç i el passeig del 22 de Juliol (quan era Espinosa de Los Monteros), cap a meitat dels anys 60 del segle XX.

El Vapor Galí i el passeig del 22 de Juliol | Google Maps

Nou comentari