La història de la fàbrica tèxtil Fontanals, la qual va ser tristament coneguda per una de les grans vagues de treballadors que han tingut lloc a Terrassa, forma part d’una de les fitxes que podem trobar dins del nou mapa interactiu sobre la memòria històrica de Terrassa, el qual permet descobrir anècdotes i històries que han marcat la nostra ciutat des de la Segona República a la Guerra Civil.

L’any 1886 es fundava una empresa tèxtil a Terrassa de la mà de Joan Fontanals, Pere Màrtir i Agustí Jover. Tanmateix, al cap de poc temps, aquests dos darrers socis van decidir abandonar la fàbrica i l’empresa va passar a anomenar-se Fontanals & Cia. Poc a poc, va anar creixent fins arribar a cobrir tot el cicle de la llana (des del rentat fins als acabats) i amb la Gran Guerra (1914-1918) va fer un gran impuls, convertint-se en una de les empreses més destacades de la ciutat. Malgrat patir alguns períodes convulsos, amb la fugida de la família Fontanals a Donosti i la col·lectivització, l’empresa va continuar creixent fins al punt que a la fàbrica del carrer Baldrich i el magatzem del carrer del Passeig, s’hi va afegir la construcció d’un nou centre fabril, a l’avinguda Béjar.

Després d’enterrar un company mort, els treballadors tancats van suspendre la protesta. La Vanguardia, 14-05-1977, pàg. 78

Malauradament, la crisi econòmica dels anys setanta i una mala gestió sí que van impactar de ple a l’empresa Fontanals. Va ser així que sense que els treballadors ho sabessin, a principis d’octubre de 1974, presentava suspensió de pagaments. Els diaris de l’època i la documentació recollida per l’Arxiu de Terrassa sobre aquest fet subratllen que l’escàndol fou majúscul i que va arribar a traspassar fronteres, ja que va ser una de les més sonades a Espanya, tant per la massa creditora com per la gran quantitat de treballadors afectats. I és que Fontanals S.A. era l’empresa tèxtil més gran de Terrassa, aleshores.

Va ser així com davant del tancament definitiu de l’empresa van començar les protestes i reivindicacions sindicals a favor de mantenir els llocs de treball. Una de les protestes més rellevants va ser la tancada per part de 600 treballadors a la fàbrica de l’avinguda Béjar. Reclamaven els sous endarrerits i la implicació de l’administració per trobar una solució. La solidaritat es va estendre per tot Terrassa, que va quedar trasbalsada pel conflicte. Durant la tancada dels treballadors a l’empresa, es van arribar a recaptar 800.000 pessetes. La vaga va finalitzar quan un treballador va morir d’un atac de cor. Va ser així, i després d’una reunió amb els Ministres de Treball, que es va decidir posar fi a la vaga. Fontanals es va acollir al Pla de Reestructuració del Tèxtil i el comitè d’empresa va batallar fins aconseguir cobrar les indemnitzacions i salaris impagats.

Magatzem Fontanals al carrer Passeig. Autor desconegut. Font Wikipèdia

Nou comentari