El carrer porta el nom d’un industrial i alcade de Terrassa. El reconeixeu? Va a parar a la Mútua. La pista us pot portar a la solució. Doncs sí, el carrer de Garcia Humet.

Per saber-ne més

Josep Garcia Humet (1864-1915) va estudiar al Reial Col·legi Terrassenc, on obtingué el títol de Pèrit Mercantil. Industrial de la Casa García e hijos. Fou secretari de la Cambra de Comerç (1889-1893) i, en fou el seu representant a l’Assemblea de Cambres de Saragossa, el 1899.

El passeig del Comte d’Égara

On ara hi ha el passeig, fins ben entrat el segle XIX, eren uns terrenys privats coneguts com el Camp de les Tres Puntes i que limitaven al sud amb el camí del convent de Sant Francesc. Els seus propietaris Salvador Vinyals, Josep Mauri i Francesc Galí els  van cedir a la ciutat signant l’escriptura davant el notari Huguet, el 20 de juliol de l’any 1827, per tal que fossin destinats a lloc d’esbargiment i passeig per als terrassencs.

Tot seguit, urbanitzaren de qualsevol manera, com una espècie de jardí de plàtans, moreres, lledoners, ect, fins l’any 1870 que posaren vuit rengles de plàtans arrenglerats d’acord amb l’estil d’aquella època. Per omplir i aplanar el terreny portaren terres de la rebaixa de terreny que feien a l’entrada del carrer del Mas Adei. Per a la claror de la nit, instal·laren fanals d’oli fins que el 1883, els substituïren pels de gas i el 1924 amb llums elèctrics.

El passeig amb el rengle de plataners/ Fons Ragon-AMAT

El març de 1828, el batlle Manuel Fruitós va rebre la notificació que el rei Ferran VII visitaria la vila el 9 d’abril. Es van prendre mesures per tal d’adequar i guarnir la vila per tal esdeveniment. Una de les mesures que el consistori va aprovar va ser estalviar l’entrada del rei per l’inadequat camí de Rubí (carrer de Pare Font, Sant Francesc i Rutlla) i el seu pas per l’atrotinat portal de Sant Domènec. Van obrir una nova carretera que des de la riera del Palau i seguit el camí de Can Bosch de Basea davallava a l’actual carrer de Topete, fent la seva entrada a la vila pel nou Passeig.

A l’esquerra el templet / Fons Ragon-AMAT

La bona predisposició dels terrassencs a fer ús del nou passeig va fer que el 1905 s’inaugurava un templet on es situaven els músics pels concerts o sardanes, i el quiosc de begudes que els germans Pompidor tenien al capdamunt del carrer Sant Pere, es traslladà a la part de ponent del Passeig.

Nou comentari