MónTerrassa
El Vallès Occidental tanca 2019 amb 2.747 llocs de treball més

L’Observatori comarcal ha publicat avui tres productes d’àmbit socioeconòmic que permeten fer una radiografia de la situació del Vallès Occidental: el Flaix socioeconòmic del quart trimestre de 2019, l’informe de prestacions del segon semestre de 2019 i l’Infoatur del mes de gener de 2020. En termes generals, la comarca finalitza l’any 2019 amb un balanç favorable en termes d’ocupació, amb un augment de 2.747 llocs de treball. Tanmateix, el nombre d’empreses es redueix en 135 respecte de l’any anterior.

Segons les dades del Flaix Socioeconòmic la tendència de recuperació de l’ocupació iniciada el 2014 es manté, tot i que el ritme de creació de llocs de treball s’ha alentit al llarg del 2019. La xifra de llocs de treball assalariat se situa per sobre de la registrada l’any 2008. Tots els sectors d’activitat registren un creixement en el nombre de llocs de treball, amb l’excepció de la indústria, on cau un -1,5%, tal com està passant a Catalunya i el conjunt d’Espanya. Dins del sector serveis, els serveis a la ciutadania i al consumidor lideren la creació de llocs de treball. Destaca el creixement de l’ocupació a les activitats de distribució i logística, administració pública i les relacionades amb la salut. El sector de la construcció modera el ritme de creació de llocs de treball. Les activitats del sector de la indústria han tingut un comportament desigual. Respecte a l’any anterior, augmenten els llocs de treball en el tèxtil-química, mentre que se’n redueixen en altres com el metall i l’automoció.

El gener de 2020 finalitza amb una taxa d’atur del 10’96%

Segons les dades recollides a l’Infoatur, el gener de 2020 finalitza amb 49.477 persones desocupades a la comarca. La taxa d’atur és del 10,96%, xifra lleugerament superior a l’estimada per al conjunt de Catalunya (10,78%). La taxa d’atur de finals de 2019 era semblant, del 10’97% i tenia una major incidència entre les dones, la població jove i d’edat més avançada. Respecte del mes de desembre, al gener es produeix una disminució mensual de l’atur d’un 0,1% (56 persones aturades menys) i, respecte a l’any anterior, es redueix en 395 persones (-0,8%). Per sexe, l’atur augmenta entre les dones i disminueix entre els homes. Per edat, la disminució de l’atur es localitza en el grup de 30 a 44 anys. Al gener, la caiguda de l’atur es concentra en la construcció i en el grup sense ocupació anterior. En canvi, puja al comerç i als serveis a la ciutadania.

65 expedients de regulació el 2019 a la comarca

Durant el 2019 es van autoritzar 65 expedients de regulació de l’ocupació, el doble que l’any anterior. En total, es van veure afectats 1.672 treballadors/res, principalment del sector de la indústria. Respecte a l’any anterior, s’han incrementat un 26% els treballadors afectats pels Expedients de Regulació al Vallès Occidental. Al quart trimestre del 2019 es van registrar 78.931 contractes, un 10’8% menys respecte al mateix trimestre de l’any anterior. La contractació temporal continua sent predominant (85% dels contractes), sobretot la de curta i molt curta durada.

Gairebé un 40% de les persones aturades no reben cap prestació

El desembre de 2019, 19.715 residents a la comarca, el 39,8% d’un total de 49.533 persones desocupades, no van rebre cap tipus de prestació per desocupació. La cobertura de les prestacions se situa en el 60,2%. Respecte a l’any anterior, el nivell de cobertura de la població desocupada a la comarca ha augmentat en més de sis punts percentuals. No obstant això, la cobertura de les prestacions és lluny dels valors del 2008.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa