MónTerrassa
Terrassa aposta per fer efectiva la conciliació laboral i reduir la bretxa salarial
ss

!--akiadsense-->

La Junta de Portaveus de Terrassa ha acordat:

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent , amb accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores amb fills o amb tasques de cures amb l’objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi de la Covid-19.

Segon.- L’Ajuntament de Terrassa participaran activament en sensibilitzar, informar, promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les tasques que ho permetin, mesura recollida a l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors (ET), com opció satisfactòria per a les dues parts i per adaptar-se a la “nova normalitat”, així com instar al Govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya a legislar, de manera urgent, sobre el teletreball. A més de valorar altres opcions de conciliació laboral: com l’adaptació de l’horari, reducció de jornada, permís retribuït.

Tercer.- L’Ajuntament de Terrassa demanarà al Departament de Treball, Afers Socials i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per tal d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors per tal d’assegurar que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de mesures i polítiques públiques de conciliació.

Proposada per Cs i transaccionada amb Junts per Terrassa ha estat aprovada per unanimitat.

ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A PRESERVAR I FER EFECTIVA LA CONCILIACIÓ LABORAL I REDUCCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL EN LA SITUACIÓ PROVOCADA PER LA CRISI DE LA COVID-19

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La tornada a la “nova normalitat” suposa un problema de conciliació entre la vida laboral i familiar sense precedents, amb les escoles i escoles bressol con estrictes limitacions imposades en el nombre d’alumnes que podran accedir presencialment a aquests centres, per l’adopció de les necessàries mesures sanitàries i higièniques.

La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que vénen no és gens esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que malauradament encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les tasques de cura essent la corresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que en ple S. XXI les dones encara tenen problemes per conciliar la vida laboral i familiar: només el 4% dels pares demanen reducció de jornada per paternitat i el 95% de les persones que no tenen treball per cuidar d’una persona depenent són dones.

En aquestes circumstàncies l’inici de la “desescalada” pot comportar que moltes mares hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que aquesta situació podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits per a reduir la bretxa de gènere.

Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza estructuralment en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat pel COVID19, i que malgrat que els evidents riscos de contagi hi haurà persones que no tindran altre remei que recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball i no arribar a fi de mes.

La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des d’actors diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions públiques, el del món empresarial i l’entorn social.

Nou comentari

Comparteix