El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha presentat un acord de junta de portaveus per impulsar un futur verd i de progrés, que promogui la transició energètica a la ciutat de Terrassa i a tota Catalunya de manera urgent.

Els socialistes defensen que Catalunya necessita iniciar la transició ecològica immediatament, i en aquest sentit, defensen que des del municipalisme i els seus ajuntaments hem de ser models de transformació sostenible. Alguns dels reptes que Catalunya té com a país avançat són -segons el PSC- la protecció de la biodiversitat, eficiència i innovació en l’estalvi energètic, tenir un marc regulador raonable de renovables, impulsar projectes a favor del medi ambient, definir nous models productius i de mobilitat, tornar a emprendre els projectes anunciats aturats o caducats i iniciar la transformació a renovables.

Malauradament a Catalunya, tot i que vàrem ser la primera comunitat a tenir un parc eòlic, avui es troba a la cua de la transició energètica a Espanya i a Europa, afirma el grup municipal. En aquesta línia, exposen el següent: “En els últims balanços energètics, només el 6,8% de la producció bruta d’energia elèctrica és fotovoltaica o solar. El Proencat valora que el canvi necessari a Catalunya afecta més del 90% de l’energia que consumim i que tindrà un cost entre 51.525M€ i 57.210M€, segons com distribuïm l’eòlica i la fotovoltaica. I això sense comptar amb altres energies que podem i hem d’obtenir dels residus en forma de biogàs o de biofuels. Únicament el 3,4% de l’energia que utilitzem en consum final d’energia és de renovables. Catalunya només contribueix al 3% de l’energia fotovoltaica total a Espanya i el 7% de l’eòlica. A hores d’ara, el panorama és, doncs, desolador i el repte i la urgència del canvi són colossals. Catalunya, en definitiva, té avui un model energètic caduc, brut, car i de dependència exterior”.

Així doncs, el PSC exposa que les ciutats han d’estar preparades per resistir millor al canvi climàtic i s’exigeixen inversions en una nova Llei de barris que tingui com a eix prioritari l’estalvi energètic i l’eficiència, que també tindrà enormes avantatges en la factura energètica de les persones i de les famílies.

“Volem que s’implantin energies renovables al territori de forma ordenada i equilibrada, assegurant la participació del territori i el món local. En aquest marc, el lideratge municipalista i les línies estratègiques de Catalunya són imprescindibles i, això, farà imprescindible un gran pacte de país entre les àrees urbanes i rurals per fer possible la transformació i els beneficis col·lectius que generarà”. Per tant, segons el PSC Terrassa és necessària una estratègia concertada amb entitats, administracions locals i municipals i empreses per tenir un pla d’actuacions concret per rebre recursos dels fons de recuperació europeus i invertir-los en aquest nou projecte de transformació verda. 

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista proposen a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa els acords següents.

ACORDS

Primer – Exigir al Govern de la Generalitat que els pressupostos del 2022 disposin dels recursos necessaris per a les polítiques de transició energètica.

Segon – Instar al Govern de la Generalitat a fomentar un gran pacte de país amb la participació activa del món municipal, empresarial i associatiu per portar a terme el canvi en transició ecològica.

Tercer – Demanar als governs de l’Estat i de la Generalitat a activar els grans projectes de transició ecològica que el sector públic pot liderar a Catalunya com a receptor de fons europeus.

Quart – Incentivar des de totes les administracions públiques el canvi que Catalunya requereix per tenir un consum d’energia final neutre en el medi ambient.

Cinquè – Recolzar, des de l’Ajuntament de Terrassa, el sorgiment d’un nou teixit empresarial local i públic en el camp de l’energia perquè el nou model que propugnem és distribuït territorialment però també en el terreny de la propietat i la gestió de l’energia.

Sisè – Demanar al Govern de l’Estat facilitar la creació de comunitats energètiques sostenibles i protagonisme municipal en el procés de transformació.

Setè – Exigir a la Generalitat de Catalunya una nova Llei de barris que tingui com a eix clau l’eficiència energètica dels edificis i habitatges. 

Vuitè – Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Associació de Municipis de Catalunya, i difondre’l a la ciutadania. 

Nou comentari