Marc Armengol i Javi García

Marc Armengol i Javi García | PSC

Marc Armengol, del Grup Municipal del PSC Terrassa, ha comentat que els socialistes porten a la junta de portaveus una moció en relació a les denegacions d’ajuts al pagament del lloguer. Segons un comunicat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), explica, la resolució de les sol·licituds ha estat favorable de forma general a Catalunya únicament per al 72% de les sol·licituds aprovades, per tant, s’han denegat un 28% dels ajuts tot i que complien els requisits.

El portaveu del Grup Socialista explica que la motivació per denegar aquestes ajudes «ha estat la manca de dotació pressupostària suficient per atendre la totalitat de sol·licituds favorables i d’altra banda, per uns canvis de criteri en les bases de la convocatòria 2019. Canvis que afecten principalment al càlcul dels ingressos dels sol·licitants dels ajuts. A més, s’ha modificat el criteri relatiu al preu màxim de lloguer susceptible de rebre ajut, que ha augmentat de 600€ a 750€ a la demarcació de Barcelona i també s’ha augmentat lleugerament el topall màxim d’ingressos dels beneficiaris. Aquests 2 fets, han ampliat la concurrència i per tant el nombre de sol·licituds que s’han valorat favorablement inicialment».

Nou comentari