MónTerrassa
Leitat, acreditat per a fer assajos de mesurament tridimensional amb equips per coordenades

Leitat de Terrassa es converteix en l’únic laboratori a Catalunya, i un dels pocs a l’Estat, en obtenir l’acreditació per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) per a la realització d’assajos de mesurament tridimensional amb equips de mesurament per coordenades (MMC). Aquest tipus de mesuraments, sota acreditació, són indispensables en sectors com la automoció, l’aeronàutica, la construcció o la indústria dels dispositius mèdics, per poder assegurar un alt valor afegit als seus productes. A més, el contractar aquests serveis suposa per a les empreses:
• Fiabilitat i prestigi dels seus productes.
• Reducció de les possibilitats de producció d’articles no conformes a especificació.
• En cas d’accions legals, poder demostrar que l’empresa ha actuat diligentment.
• Accés a la contractació a través de plecs de condicions de l’Sector Públic.
• Accés a mercats estrangers amb més facilitat.

Nou comentari

Comparteix