L’Ajuntament recorrerà la sentència que anul·la els acords sobre la municipalització de l’aigua

L’Ajuntament de Terrassa presentarà recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que estima el recurs interposat per Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA contra els acords del Ple de l’Ajuntament de Terrassa, de data 1 de desembre de 2016. Aquell dia, es declaraven l’extinció del contracte del 1941, es feien pròrrogues i es marcava la llista de béns a retornar a l’acabar el contracte. El jutjat, a més a més, fa pagar al Consistori les costes. Per tant, declara nuls els acords.

Així, des de l’Ajuntament, “tot i que es respecta en tot moment el procediment judicial, no s’hi està d’acord i s’utilitzaran els mecanismes disponibles per defensar la legalitat dels acords municipals presos al Ple, davant d’una sentència que no és ferma i que per tant no te cap efecte sobre el servei ni sobre les tarifes”. Tant des de l’Equip de Govern, com des dels Grups Municipals que han impulsat el procediment de municipalització del servei d’abastament d’aigua, es recorda que la “sentència tracta únicament sobre els acords del Ple referents a la reversió dels bens i a la pròrroga del servei prestat per Mina i que en cap cas posa en dubte ni qüestiona el model de gestió pública, el qual s’està prestant per part de l’entitat municipal Taigua, i no ha de suposar cap canvi per als usuaris i usuàries de la ciutat”.

Comentaris

    Planeto Abril 09, 2019 | 06:41
    Finalmente, los ciudadanos acabaremos pagando las malas gestiones de este asqueroso Ajuntament, me negaré a pagar si sube el recibo del agua por este tema y/o similar, es un abuso el tema del agua.

Nou comentari