El Consell Comarcal ha engegat el programa “Dona i ocupació de qualitat a la indústria”, una iniciativa d’ocupació per a dones de la comarca en situació d’atur que estiguin en procés de recerca de feina en el sector industrial. Amb aquest projecte es vol preparar les dones per l’accés a la indústria i fomentar la igualtat de gènere i la qualitat de l’ocupació en aquest sector. En aquesta quarta edició hi participaran 25 dones, ampliant així el nombre de participants de l’any passat que van ser 15.

Actualment s’està duent a terme el procés de selecció d’aquestes 25 persones, que poden provenir de qualsevol municipi de la comarca del Vallès Occidental. Aquesta selecció es fa mitjançant entrevistes individuals i sessions grupals. Les persones interessades en participar al projecte es poden dirigir al Consell Comarcal (salazarld@ccvoc.cat o el telèfon 93.727.35.34 extensió 301).

Aquest programa té l’objectiu d’impulsar l’ocupació de les dones en l’àmbit de la indústria. S’utilitzen metodologies innovadores que permetin la integració i la permanència de les dones en aquest sector, fent front a factors de discriminació i precarietat del mercat de treball. Per a assolir aquest objectiu, dins del projecte principal s’han plantejat tres subprojectes. D’una banda, el subprojecte “Visibles” contempla l’acompanyament a través de la figura d’una mentora amb reconeixement en l’àmbit industrial, que acompanyi la dona en el procés d’inserció laboral o d’emprenedoria. Es pretén donar suport a les dones participants en el projecte tant en aquelles qüestions més vinculades a l’orientació (especialment en l’autoconeixement i el balanç de competències) i l’accés a diferents llocs de treball, com en les vinculades a altres reptes com la permanència, adaptació i resolució de conflictes un cop inserides laboralment. En aquest sentit, es duran a terme accions grupals com: seminaris de coaching, lideratge i mentoring, taller de noves tecnologies, etcètera.

D’altra banda, en el subprojecte “Preparades” es pretén preparar de forma intensiva a les dones participants per a la seva immersió en el sector industrial, mitjançant la diferents tallers formatius aplicables a diferents sectors industrials (igualtat d’oportunitats, qualitat dels processos i productes i promoció de la salut laboral i prevenció de riscos). La finalitat d’aquesta formació és complementar la formació de les dones per fer-les més competitives en la indústria actual i futura.

Per últim, en la branca “Participatives” es fomentarà la preparació, participació i cooperació de les dones en un grup de treball format per professionals, experts i agents territorials. A més, està prevista la realització d’un taller sobre metodologies innovadores de cocreació i disseny, Design Thinking i comunicació en públic.

Totes les accions del projecte “Dona i ocupació de qualitat a la indústria” es realitzaran al llarg del 2020 i finalitzaran el 31 de desembre. La iniciativa es desenvolupa en el marc del Programa de Projectes Innovadors i Experimentals 2019 del Servei Públic d’Ocupació i és finançat pel SOC, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Trabajo i la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs Locals.

Nou comentari