Trasvassament de la riera del Palau | Lluïsa Tarrida

Jordi Ballart, alcalde de la ciutat, repeteix que un dels grans temes de la legislatura és el de les dues grans rieres de Terrassa, la seva transformació i reconversió en espais d’unió de barris. “Algú ha pensat que és un somni impossible. Crec que es poden conjuntar elements perquè sigui una realitat”, afirma a Món Terrassa·. Fan falta uns 280 milions d’euros.

Ballart reconeix que no es pot cobrir tot el tram urbà de la riera del Palau en aquest mandat 2019-2023. Es parla d’una obra amb un pressupost de 160 milions d’euros, aproximadament.

I la naturalització de la riera de Les Arenes i convertir l’avinguda del Vallès en un passeig -ampliar voreres, reduir l’amplada-, són uns 120 milions més a afegir al pressupost, per a uns quatre quilòmetres. Tècnicament, indiquen els tècnics, no es pot cobrir. Però una operació similar a la que es va fer al Besòs sí que es pot fer.

“El primer que cal és un projecte. En els darrers anys ja s’han fet algunes propostes. Del que es tracta és de consensuar amb el titular de les rieres, que no oblidem que és la Generalitat de Catalunya a través de l’ACA. Ja vam fer una primera reunió amb el conseller Damià Calvet i amb el president Quim Torra i es van mostrar disposats a parlar-ne. En el tema del finançament, assumim que s’hauran de fer les obres per trams. En el cas de la riera del Palau estem parlant de 160 milions, que penso que repartida en diferents anualitats es pot assolir, si es busquen recursos a Europa, a Espanya, a Catalunya. És possible. No són 1.000 milions. Esperem que en aquest mandat ja poguem veure algun cobriment parcial. La riera de Les Arenes és diferent perquè l’operació té més complexitat”.

El tram més factible és el de Poble Nou i Can Boada, on hi ha equipaments esportius, escoles. La idea és poder relligar els barris.

Nou comentari