MónTerrassa
Cecot vol que s’habilitin les reunions telemàtiques sense esmenar estatuts

Totes les societats civils i mercantils, incloses les cooperatives, així com les associacions i les fundacions, hauran de tornar a organitzar i convocar les juntes i assemblees de manera presencial per tal de donar validesa jurídica als acords que s’hi prenguin a partir d’aquest gener. És per aquest motiu que la patronal Cecot ha sol·licitat al Govern i a la Generalitat que reconeguin i habilitin les reunions telemàtiques de les societats civils i mercantils sense haver d’esmenar estatuts, una mesura “sense cost per a l’administració i que generarà un estalvi de temps i de diners a les entitats i associacions”.

“Poder mantenir reunions i assemblees telemàtiques tant per facilitar l’accés a les persones confinades com per aquelles que ho fan per prevenció és una demanda lògica”, exposa Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot. I afegeix que “també ho és el fet d’integrar aquesta tecnologia a les dinàmiques habituals de gestió associativa per ajudar a la participació dels seus membres en general. Hauria de formar part de la normalitat”.

L’impacte de la pandèmia a les empreses i a la resta d’entitats jurídiques de dret privat no s’ha acotat només a la seva activitat mercantil sinó que també ha afectat la seva gestió jurídic-societària. Durant l’estat d’alarma per Covid-19 el Govern va habilitar la possibilitat de celebrar a distància les reunions d’òrgans d’administració i govern i de les juntes i assemblees de societats mercantils i entitats de dret privat, malgrat els Estatuts de les diferents entitats no ho contemplessin explícitament. Així doncs, es van poder celebrar reunions i assemblees a distància durant els 2020 i 2021 sota el paraigua de la seguretat jurídica que van proporcionar el Reial Decret-Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 i posteriorment la concreció de la normativa en el Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març.

Tanmateix, aquesta seguretat jurídica temporal que disposaven les entitats per fer reunions a distància ja no s’ha prorrogat i el 2022 les entitats que no explicitin la possibilitat de realitzar reunions a distància en els seus estatuts i els reglaments derivats, hauran de tornar a fer les reunions en format presencial. “Des de la Cecot hem proposat la possibilitat d’establir, via Reial Decret-Llei, que a partir d’ara les reunions puguin ser telemàtiques sense la necessitat d’haver d’esmenar estatuts que implica una despesa addicional de temps i diners, que no aporten valor”, reitera Rius, “implica gastar uns diners per uns tràmits que es poden obviar”.

A Catalunya, les entitats i associacions inscrites al Departament de Justícia, com ara les entitats esportives, sí poden aplicar les reunions telemàtiques gràcies a l’aprovació del Decret-Llei 4/2021 de 19 de gener que van modificar determinats aspectes del règim jurídic d’aquestes. Una normativa vigent i actualment vàlida. Tanmateix no aplica actualment a les entitats inscrites al Departament de Treball, per la qual cosa “també hem donat a conèixer aquesta situació al Conseller d’Empresa i Treball i sol·licitat que pugui elaborar una disposició o ampliar els supòsits del DLl 4/2021 a les associacions inscrites a Treball”.

Nou comentari

Comparteix