La junta electoral conclou que la candidatura única al CN Terrassa incumpleix els requisits

Un cop revisada la documentació presentada per l’única precandidatura a les eleccions a la presidència del club, la Junta Electoral del Club Natació Terrassa ha resolt que no compleix els requisits necessaris per constituir una Junta Directiva vàlida segons l’article 27.2 dels Estatuts. S’ha reunit i acorda:

1.- No proclamar cap candidatura vàlida per continuar el procés electoral.

2.- Comunicar els acords presos per aquesta Junta Electoral per escrit tant a la Presidència i Junta Directiva actuals com al precandidat que encapçala la precandidatura presentada, així com a la Federació Catalana de Natació.

Resposta de la candidatura de Joan Herrera

En relació al comunicat realitzat per la Junta Electoral respecte a la decisió de no proclamar com a vàlida la precandidatura encapçalada per Joan Herrera Granados, volem expressar que estem estudiant el contingut d’aquesta resolució i en el transcurs dels propers dies ens pronunciarem al respecte. D’un altre banda aquesta candidatura vol exposar que: En data 16 de març de 2021 es van lliurar a la Junta Electoral un total de 510 butlletes de suport, superant en 127 les 383 necessàries per superar el tall i proclamar a Joan Herrera com a candidat. Compartim l’opinió de l’actual President del Club, expressada en compareixença pública davant dels mitjans de comunicació, considerant primordial que el Club tingui una Junta Directiva el més aviat possible per poder fer front amb garanties la difícil situació provocada per la crisis sanitària actual. Que aquesta candidatura també vol evitar el confrontament d’haver de passar per un procediment electoral que pugui provocar una divisió entre projectes, i té com objectiu primordial el bon funcionament del club, pel bé dels socis i sòcies, dels seus treballadors i de tots els esportistes. Que agraïm, una vegada més, totes les mostres de suport rebudes, sentint-nos ferms i valents en la decisió d’intentar governar el Club, ratificada amb el recolzament dels socis i sòcies mostrat durant tot el procediment electoral.

Nou comentari