Què és la insuficiència cardíaca? 

La insuficiència cardíaca és un conjunt de signes i símptomes que apareixen en fases avançades de moltes malalties cardíaques i que consisteix en la incapacitat del cor per poder bombejar sang oxigenada als teixits. 

Clínicament el pacient pot presentar qualsevol d’aquests símptomes: ofec en diferents graus  d’intensitat, cansament, ofec que a l’estirar-se,  despertar brusc de matinada amb la sensació de falta d’aire,  cúmul de líquid sobretot a nivell de les cames, però també pot aparèixer a l’abdomen i als pulmons, sensació de palpitacions, entre d’altres.

Quines malalties cardíaques poden acabar en insuficiència cardíaca?

Les patologies cardíaques en la seva fase avançada poden produir insuficiència cardíaca. Entre les quals es troben: la cardiopatia isquèmica (infart cardíac), alteracions de les vàlvules cardíaques, la hipertensió arterial, les arítmies, el consum crònic excessiu d’alcohol o les malalties cardíaques congènites de la infància, entre d’altres.

Quina és la prevalença de la insuficiència cardíaca?

En els  països desenvolupats, la prevalença se situa entre 1-2% de la població adulta però  augmenta de manera exponencial amb l’edat, de manera que en persones majors de 70 anys arriba a afectar al 10% i en majors de 80 anys assoleix fins el 20%. Per tant, parlem  d’una patologia que és molt i molt freqüent i que malgrat els últims avenços en el diagnòstic i tractament, presenta una elevada mortalitat i  un elevat cost per la sanitat pública.

Quina evolució té la insuficiència cardíaca?

Hem de saber que es tracta d’una patologia crònica que avança de forma lenta. Durant la seva evolució presentarà diverses descompensacions, és a dir hi haurà episodis de  reagudització de la malaltia que cada vegada seran més freqüents i que són els que empitjoren la qualitat de vida d’aquests pacients. 

També hem de saber que els pacients amb insuficiència cardíaca, normalment tenen altres patologies associades que poden relacionar-se o no amb la pròpia malaltia cardíaca. Aquestes patologies són: la diabetis, la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la malaltia renal crònica o l’anèmia, entre d’altres.

És important entendre que les reaguditzacions de la insuficiència cardíaca es poden produir per l’evolució de la pròpia malaltia cardíaca o per la descompensació de les patologies associades que hem esmentat abans.

Quins tractaments hi ha?

El tractament d’aquesta malaltia està dirigit  a millorar la capacitat de bombejar del cor,  estabilitzar els símptomes i evitar les reaguditzacions. L’abordatge és multidisciplinari i es realitza des de diferents angles:

D’una banda, tenim el tractament de la pròpia patologia cardíaca a través de fàrmacs, col·locació STENTS o dispositius cardíacs, reparació valvular, trasplantament cardíac, etc. que està destinat a modificar positivament el curs de la malaltia. De l’altra, el tractament propi de les reaguditzacions, l’objectiu del qual és tornar a compensar de nou el pacient. 

Cal destacar la importància del tractament i l’estabilització de la comorbiditat és a dir, mantenir un bon control de la tensió arterial, de la diabetis, corregir l’anèmia, etc.

Per últim i també molt important cal incidir en la modificació en l’estil de vida del pacient a través de promoure hàbits de vida saludables com fer exercici aerobi diari, seguir una dieta adequada baixa en sal, etc…. És també bàsic que el pacient aprengui a detectar els signes i símptomes de la malaltia de forma precoç. 

Quins professionals intervenen en l’abordatge de la malaltia?

Aquesta patologia es beneficia d’un abordatge multidisciplinari que a es du a terme des del que anomenem Unitat d’insuficiència cardíaca (UIC). Es tracta d’una Unitat ambulatòria formada per metges internistes, cardiòlegs, i personal d’ infermeria, tots ells educats i entrenats en la insuficiència cardíaca i que treballen amb estreta col·laboració amb la resta d’especialistes que també estan involucrats amb aquests pacients (metges de família, endocrins, rehabilitadors…)

La UIC està ubicada a les consultes externes de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i la seva funció és tractar la insuficiència cardíaca tant en fase estable com aguditzada, tractar la comorbiditat relacionada amb la insuficiència cardíaca, educar als pacients per tal que coneguin els aspectes més importants de la seva malaltia i sàpiguen detectar símptomes de descompensació que comunicaran als professionals de la Unitat a través d’un telèfon directe. Això permetrà prendre les decisions que es considerin pertinents i evitar un ingrés o visita a urgències. D’altra banda es crearà un vincle estret amb un equip de professionals que coneixen la seva malaltia.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa