La responsabilitat del que ha passat a la residència Mossèn Homs de Terrassa és de la direcció. Sempre hi ha una supervisora, que és qui controla que la feina es faci com cal. En aquest cas, no ha fet bé la seva feina, ja que dues noies, millennials, estudiants en pràctiques, no haurien de treballar juntes i tampoc poden repartir medicació. Quan una persona fa pràctiques d’auxiliar de geriatria, ho ha de fer amb la supervisió d’una persona experimentada que la orienti i si cal la rectifiqui. Elles són responsables, encara que la responsabilitat no saben què vol dir. Però aquesta responsabilitat, és compartida per una direcció, que no ha fet bé la seva feina.

Laura Rosell

Nou comentari