!--akiadsense-->

Agraïm a la regidora Jennifer Ramírez la concertació d’aquesta reunió. Abans d’entrar en matèria volem fer memòria al nou govern i començar explicant qui som i d’on venim:

1. La “Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa” sorgeix el desembre del 2016 a partir de la unió de les dues comissions existents més importants: la Comissió de la Riera de les Arenes i la Comissió de la Riera de Palau.

2. La Comissió està formada per un total de 20 Associacions de Veïns i entitats, fet que suposa un gran pes reivindicatiu, representant la veu d’una gran part de veïns i veïnes de la ciutat.

3. Comptem amb assessorament tècnic de persones expertes que han treballat els territoris de les rieres. I també comptem amb la confiança i el suport dels terrassencs que poc a poc ens han anat coneixent.

4. Treballem activament perquè l’Ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i la Generalitat de Catalunya realitzin les actuacions necessàries per a la millora de les nostres rieres.

5. Ens avala una llarga trajectòria d’activitats, xerrades de sensibilització, i col∙laboracions amb altres entitats, associacions i centres educatius. Tots ells espais de trobada on es parlen d’idees, propostes, històries humanes i sentiments. Una feina, la nostra, que ha estat més intensa els últims mesos arrel dels incidents de l’agost i el novembre de l’any passat.

Per tant, portem molts anys lluitant per a que la ciutat entomi els reptes de la ciutat perifèrica i les seves rieres, i no hem parat en el nostre desig per fer escoltar el seu crit: els veïns i veïnes de les rieres no poden suportar més aquesta trinxera oberta, justament als barris de la ciutat que necessiten més atencions socials.

No només es tracta de tenir unes rieres dignes, sinó també de regenerar els seus barris, i trencar d’una vegada per totes l’estigma que els afectats de les riuades continuen patint. Seguim defensant el desenvolupament d’un veritable projecte de transformació territorial dins i fora de la ciutat.

Un projecte de futur que ha de permetre als terrassencs tenir un transport públic universal, apropar Terrassa a la resta de ciutats del Vallès, regenerar els barris creant un cercle econòmic i residencial innovador, i en definitiva fer realitat la renaturalització de la riera de les Arenes i recosir la riera del Palau.

I en aquest sentit, estem preparats per agafar impuls i comprometre’ns en tenir un paper actiu en la conceptualització dels projectes que s’hauran de desenvolupar en les pròximes dècades. Així, volem aprofitar aquesta primera reunió per entrar en matèria i compartir la nostra proposta que consta de quatre punts essencials per iniciar el gran repte de ciutat que tots tenim entre mans.

Aquests punts són:

1. Una partida als Pressupostos Municipals del 2020 i anys consecutius del mandat, per les rieres de Terrassa (per manteniment i per projecte de futur).

2. Començar amb l’encàrrec de primers estudis amb plecs de condicions redactats pel nostre equip tècnic per guanyar temps i anar directament al detall d’aquells aspectes que creiem urgents.

3. Creació d’una oficina tècnica formada per un equip pluridisciplinari, amb representació mixta, amb professionals tècnics de les entitats que més poden aportar a l’encaix del projecte. (Com a mínim: Comissió Rieres Terrassa; Ajuntament de Terrassa; Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC); Secció d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC). Aquesta oficina juntament amb els estudis sol∙licitats, seran la llavor per començar a dibuixar el projecte de futur, i ha de ser capaç de realitzar tots els contactes necessaris amb administracions, experts i col∙laboradors per poder plasmar un projecte sòlid. La implicació de la diversitat d’entitats que hi participin contribuirà a una procés sense excuses i amb plenes garanties participatives.

4. Desenvolupament del Pla director amb l’ajuntament de Terrassa: l’oficina i el seu equip tècnic treballarà en la redacció d’un pla director, amb els objectius següents:

‐ Inventari transversal d’objectius a assolir pel projecte de futur.

‐ Desenvolupar les estratègies per aconseguir els objectius fixats, incloses les financeres (programes d’inversions de la Unió Europea, “grans esdeveniments” (exposicions, fòrums), atracció d’inversions (museus, clústers, parcs,…), etc.).

‐ Calendaritzar el Pla Director en fases assumibles, per objectius, zones i segons previsions financeres.

‐ Incloure aquest pla al POUM per garantitzar la seva execució en posteriors legislatures.

Per tant, no es qüestió de desenterrar un projecte abandonat durant anys en un calaix. La ciutat de Terrassa es mereix més. Necessitem un autèntic procés catàrtic que trenqui amb el paradigma tràgic que avui ja dura gairebé 57 anys. Un repte com aquest no es farà amb els instruments o la gestió ordinària que es fa de la ciutat.

Haurem d’innovar en tot. Innovació en el projecte de futur, però innovació també en la forma i les eines necessàries per liderar, gestionar i materialitzar un canvi exemplar, a la altura de les polítiques urbanes europees.

Com a conclusió:

L’aigua que ha baixat per les rieres a modelat l’espai físic, però també la història de milers i milers de persones que històricament han viscut episodis de riuades, especialment el de l’any 1962. Aquesta forma invisible, forma part de la trama urbana de la ciutat. I és aquesta forma humana i aquesta història colpida, la que demana justícia social i un reconeixement definitiu i sincer que faci possible resoldre aquest dèficit històric que acumulen aquests barris.

Certament les eleccions han obert una finestra d’oportunitat amb un nou govern que sembla estar sensibilitzat amb l’estigmatització que han suposat les rieres per als nostres barris. És el moment de confirmar‐ho i que això es traslladi a un projecte de màxima ambició.

Comissió de les Rieres de Terrassa:

AVV Ca N’Anglada / AVV Can Parellada “Unitat del Nostre Barri” / AVV Egara / AVV Font de l’Espardanyera / AVV i Propietaris de les Fonts / AVV Les Arenes‐La Gripia‐Can Motllor / AVV Montserrat / AVV Sant Pere Nord / AVV Torres de Can Parellada / AVV Torresana / AVV Sant Llorenç / Nova AVV Can Parellada / AVV Can Boada del Pi / AVV Can Roca / AVV La Cogullada / AVV La Maurina / AVV Poble Nou Zona Esportiva / FAVT / Asociación Niños Desaparecidos de la Riada 62 / Carme Carcaño, Arquitecta i Urbanista / Oscar Galeote, Arquitecte‐Urbanista.

Nou comentari