Els membres de la FAVT vàrem participar molt activament en tot el Procés Participatiu del vigent Pla de Mobilitat de la ciutat, i en el seu moment van presentar Propostes, consensuades amb entitats i ciutadania recollides amb una Sessió de debat, oberta a tothom celebrada en novembre de 2014, per ser incloses en el Pla i després, en setembre de 2016, al·legacions escrites a l’aprovació inicial d’aquest Pla.

En tots aquests anys transcorreguts, hem format part, junt amb representants d’altres entitats, de la Taula de Mobilitat municipal, òrgan participatiu on l’Ajuntament de Terrassa presenta els temes de Mobilitat pel degut coneixement i valoració d’entitats i ciutadania.

Per tot plegat, la FAVT està legitimada per valorar els assumptes de Mobilitat de la ciutat i, com a mínim, l’Ajuntament de Terrassa hauria de tenir la deferència d’informar-nos dels canvis en la Mobilitat i escoltar les nostres opinions. Malauradament, en els canvis que s’estan realitzant en el Centre Ciutat això no ha estat així, la manera en que s’estan fent la valorem com inadequada, ja que , sense entrar en valoracions tècniques, considerem que presenta defectes en la participació i en les formes, que definim seguidament:

1. El Pla de Mobilitat vigent defineix les grans línies que defineixen la ZUAP (Zona urbana d’Atmosfera protegida) i els seus objectius però no fa una definició amb detall dels canvis dels carrers Centre Ciutat.

2. La Taula de Mobilitat en l’última reunió celebrada el 2 de maig no va ser informada dels canvis de Mobilitat que l’Ajuntament tenia previst desenvolupar en els carrers del Centre Ciutat.

3. Tampoc la FAVT va tenir cap informació prèvia d’aquests canvis dels que, com la ciutadania, ens estem adonant pel que es publica en els Mitjans Informatius.

4. Per altra banda, la Sessió Informativa, del que s’ha donat publicitat, celebrada en la Biblioteca Central el dilluns 9 de setembre i que va comptar amb l’assistència de moltes veïnes i veïns que van expressar moltes queixes i dubtes, era quant la major part dels canvis importants dels carrers ja s’havien fet durant el mes d’agost i primers de setembre.

5.També, tenim constància que el dia 2 de setembre es va fer una reunió semblant, a la Biblioteca Central amb alguns Comerciants, que van sortir poc contents, i de la que no s’ha donat cap mena d’informació enlloc.

6. Finalment, dir que l’Associació de Veïns de Cementiri Vell, una de les afectades pels canvis de Mobilitat està treballant en el tema i ens ha demanat la nostra col•laboració.

Nou comentari