MónTerrassa
Espai Drets proposa Isabel Marquès com a Síndica “provisional” de Terrassa

Reunides les entitats que formem part de l’anomena’t ESPAI DRETS, així com el membres de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, vem acordar el següent:

Degut a la anòmala situació en què ens trobem a Terrassa, on per culpa dels esdeveniments que són per tothom ben coneguts i que han estat degudament assenyalats pel Síndic de Greuges, Sr. Rafael Ribó, des de fa més d’un any, no existeix la figura de referència d’un Síndic o Sindica que vetlli pels drets dels ciutadanes i ciutadans d’aquesta ciutat.

Totes i tots sabem la importància que té aquesta figura per ajudar a lluitar contra les vulneracions dels Drets de les Persones, en el dia a dia d’una ciutat com Terrassa. La Carta Europea de Salvaguarda dels DDHH a la Ciutat, que el propi Ajuntament va signar l’any 2000 i que recentment a ratificat, al nombrar a una Comissió ciutadana per a fer el seguiment i control de la mateixa, preveu l’elecció d’un Síndica o Síndica com a mecanisme de control i garantia dels Drets a la ciutat.

Doncs bé, davant d’aquest greu incompliment de la Carta i de la situació preocupant per a la manca d’un instrument vital com la figura de la Sindicatura, cal actuar ja. Preveient que les dificultats per elegir una nova persona, continuen, després que s’hagi anul·lat el Procés iniciat el 2016, bàsicament per la denúncia, i la pressió social de les entitats, així com de la intervenció del Síndic de Catalunya Sr. Ribó. i no existint, encara, una data definida perquè es faci el nou procés, amb les garanties mínimes reclamades L’Espai Drets proposa que la Sindica Isabel Marqués ocupi, novament, les funcions de Síndica de Terrassa, amb tots els drets i deures que especifica el nou Reglament i de manera provisional, fins que hagi finalitzat el procés que haurà de conduir a l’elecció d’un nou Síndic o Sindica.

Que la Síndica Isabel participi directament en el control del futur procés (si cal revisant el reglament…o les fases del procés..) ajudant a garantir que cap dret individual o col·lectiu es vulneri. Espai Drets ha parlat amb la Sindica Isabel Marquès i aquesta esta disposada a assumir aquest paper amb totes les conseqüències, sempre i quan hi hagi el consens suficient per a poder acceptar-ho.

Des d’Espai Drets ens posem a disposició de l’Ajuntament de Terrassa, i del Síndic de Catalunya per tal de poder col·laborar en tot el que faci falta perquè Terrassa no quedi desproveït d’aquesta figura tan important i en tot el procés que ha de conduir a que una nova persona reculli els reptes tan importants que hi han a Terrassa de cara a fer efectiu el que tots es seus ciutadans i ciutadanes puguin gaudir del DRET A LA CIUTAT sense cap tipus de limitació

Espai Drets i la Comissió Ciutadana de Seguiment e Impuls de la Carta Europea

Nou comentari

Comparteix