MónTerrassa
Pas endavant del projecte de rehabilitació del Mercat de la Independència

La rehabilitació i modernització dels dos mercats de Terrassa, el Mercat de la Independència i el Mercat de Sant Pere, és un dels grans projectes de mandat. Aquest divendres, el govern ha anunciat que s’ha aprovat, de forma inicial en Junta de Govern, la primera fase de reformes del Mercat ubicat al raval de Montserrat, en ple Centre de Terrassa. Amb un pressupost d’execució que s’enfila fins a fregar el milió i mig d’euros, les obres haurien de tenir una durada de set mesos (des del moment que es licitin).

El projecte ha estat redactat per la UTE Moran ARQ SLP- Miquel Lloveras i des de l’executiu local asseguren que és una actuació “indispensable per poder engegar-ne d’altres futures” amb l’objectiu d’adequar i realçar les qualitat arquitectòniques i patrimonials de l’edifici. El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, ha explicat que “avui encetem la recuperació i modernització als nous temps d’una de les peces arquitectòniques més importants de la ciutat i un referent en la dinamització comercial i social”.

El “Projecte de diagnosi i reparació del Mercat de la Independència. Lot 1. Estudi bàsic i del projecte executiu per la reparació de les cobertes i façanes” està centrat en solucionar aquelles deficiències constructives d’origen (recordem que va ser construït a principis del segle XX), i es farà a través de tancar el recinte, aïllar-lo i condicionar-lo dins dels “paràmetres d’eficiència tèrmica actuals”. L’objectiu final és aconseguir una millor situació de comfort tant pels treballadors com pels usuaris.

Una de les façanes de l’edifici del Mercat de la Independència | Aj. Terrassa

Així doncs, la primera fase del projecte de rehabilitació contempla:

Reparació de coberta: es proposa la retirada de tots els sistemes de fibrociment existents i la seva substitució per nous sistemes, homogeneïtzant la composició constructiva de la coberta. S’aprofitarà per a emprimar les biguetes d’acer en tota la seva superfície. Es proposa, també, reconduir i solucionar les carències en estanquitat i impermeabilitat del tancament de coberta i aconseguir una millor transmitància tèrmica del sistema per tal d’aconseguir el confort tèrmic desitjat. En definitiva, dotar a la coberta de la capacitat adequada per complir la normativa i els criteris de sostenibilitat actuals quant a demanda energètica.

Reparació del sistema de sanejament: el projecte proposa retirar totes les canalitzacions exteriors amb PVC i substituir-les per nous sistemes de canaló, respectuosos amb el conjunt arquitectònic, i modificar l’estratègia de drenatge, evitant la presència de baixants per davant del parament de lluerna.

Reparació de la lluerna lineal: se substituirà tota la lluerna per un nou sistema que respectarà les proporcions existents i que estarà dotat amb les prestacions d’aïllament tèrmic i estanquitat necessàries. S’adequarà per aconseguir aprofitar les òptimes condicions de ventilació natural.

Reforç estructural: es proposa un sistema d’enriostament aeri, en ambdues direccions i a diferents alçades. Mitjançant un primer conjunt de perfils tubulars de 10 cm de diàmetre en els plans dels pòrtics, ubicats a les naus laterals, es reduirà la longitud de vinclament dels pilars i s’augmentarà la trava dels murs amb la resta de l’estructura. Es col·locaran dos tubs transversals per pòrtic a una alçada de 6,60 m per reduir l’esveltesa dels pilars. Posteriorment, es col·locarà el mateix perfil en sentit longitudinal, a una cota inferior.

Coberta del Mercat de la Independència | Aj. Terrassa

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa